CCOO fa possible amb la seva majoria sindical un acord històric a Inditex: a igual feina, igual salari

Ahir CCOO, com a sindicat majoritari al Grup Inditex, va assolir un acord històric que homologa salarialment totes les marques i territoris. L’homogeneització és tant per a retribucions fixes com variables, i concreta salaris fixos garantits d’entre 18.000 i 24.500 euros, a través d’un complement que es revalorarà a futur sobre la base de l’IPC. A més, s’han aconseguit avenços de molta importància en condicions socials i el compromís de negociar mesures sobre parcialitat i temps de descans en el marc de la negociació del Pla d’Igualtat de Grup.

CCOO, des del nostre 53% de representació global a Inditex, reivindiquem des de fa anys l’equiparació de condicions laborals al grup. Amb cinquanta convenis provincials i set marques diferents, la situació fins ara era que persones que feien la mateixa feina a la mateixa empresa tenien condicions laborals diferents. Aquesta situació de desequilibri s’ha corregit finalment després d’anys de treball sindical.

A finals de 2019, CCOO va sol·licitar a Inditex la realització de reunions d’àmbit estatal, atesa la importància d’iniciar converses sobre matèries comunes a totes les cadenes i territoris, com ara la digitalització, temporalitat, parcialitat o la necessitat d’abordar la negociació del Pla de Igualtat del Grup Inditex.

Aquesta reivindicació de negociar a nivell estatal, impulsada per CCOO i de la qual hem fet bandera, va portar els acords per desescalar després de l’estat d’alarma i, posteriorment, a l’acord marc estatal del procés de transformació digital, signat el 26 d’octubre de 2020, on es regulen les condicions davant del procés de tancament de botigues. Un acord que prioritzava el manteniment de l’ocupació durant la transformació digital de l’empresa.

Aquesta negociació inicia un camí cap a la negociació a nivell estatal, que encara ha anat més enllà amb l’arrencada de la negociació del I Pla d’Igualtat del Grup des del 21/6/2022, amb nou representants de CCOO d’un total de 13, i amb l’acord de 18/11/2022 en què es recuperava l’incentiu de dependents/es, incrementant-ne la quantia a 1.000€, a més de comprometre la negociació sobre retribucions que ha culminat amb l’acord d’ahir i augmentar la quantia del plus seu de A Coruña.

Gràcies a aquest recorregut, ahir es va signar un acord històric, una aposta per l’homologació salarial fixa i variable a totes les marques de la cadena ia tot Espanya.

El salari fix d’entrada, a temps complet, se situa en 18.000€ (un 19% per sobre de l’SMI), que per a CCOO és emblemàtica perquè s’està reivindicant com a salari mínim en tots els subsectors de Comerç, al qual se suma l’incentiu de 1.000€ i una forquilla estimada de cobrament de comissions, fins a totalitzar entre 21.500 i 22.500€ anuals. En el cas de les persones dependents amb 4 anys o més de servei, el salari fix se situa en 22.000€, que sumant els Variables arribarien al salari mitjà del conjunt de l’economia espanyola (al voltant de 26.000€).

Aquests salaris fixos es garanteixen per Inditex a través d’un Complement, que s’actualitzarà el 2024 i el 2025 en funció de l’IPC.

Des de CCOO hem aconseguit, a més, un avenç substancial en millores socials, que ja existien a la part de Producció i Logística, equiparant en la seva aplicació tota la plantilla de Comerç, la qual cosa suposa acabar amb una diferència de condicions històrica.

Inditex també s’ha compromès a abordar en la negociació del Pla d’Igualtat dues qüestions claus per a una plantilla molt feminitzada: avançar en l’eradicació del treball a temps parcial no voluntari i garantir descansos setmanals de qualitat.

CCOO considera aquest acord com un acord històric i de referència, que millora clarament les condicions laborals de les prop de 30.000 persones en plantilla del Grup Inditex, sobre la base de l’aposta per l’equitat retributiva (“igual treball, igual salari”), l’eliminació de bretxes salarials i avenços globals que tindran una segona part amb els acords que s’assoleixin a la negociació del Pla d’Igualtat.

 Podeu accedir al text de l’acord en aquest enllaç:

https://www.ccoo-servicios.es/archivos/CCOO-ACUERDO-INDITEX-20230209-ok.pdf