CCOO exigeix un canvi de rumb radical en les relacions laborals del Consell Comarcal de l‘Anoia

Els reiterats incompliments del conveni i l’actitud unilateral de la direcció del Consell Comarcal de l’Anoia, que ha ignorat de manera continuada la negociació amb les persones treballadores i amb els seus representants legals, van provocar la convocatòria d’una gran assemblea a les portes d’aquesta Administració pública, el passat 20 d’abril, en senyal de protesta.

L’FSC – CCOO del Baix Llobregat – Alt Penedès – Anoia – Garraf ha presentat un recurs contra els acords presos pel Consell Comarcal davant els constants incompliments tant del Conveni col·lectiu com de la normativa dels àmbits estatal i català sobre el dret a la negociació col·lectiva i, en general, sobre els drets laborals.

S’ha arribat a un punt en què es podria afirmar que el problema del Consell és la manca de formació i el desconeixement sobre el funcionament de les relacions laborals. Un exemple d’aquesta situació va ser l’aprovació d’unes bases de selecció que no es van negociar amb el comitè d’empresa, tal com obliga el conveni col·lectiu.

Per solucionar aquesta situació, es va fer una proposta per impartir sessions de formació o de debat amb els equips tècnics i polítics sobre negociació col·lectiva, amb la idea de contribuir a evitar més conflictes i superar els problemes actuals.

CCOO recorda al Consell Comarcal de l’Anoia que, com a Administració pública, ha de ser un exemple en el respecte als drets de tothom, també els del seu personal que, al cap i a la fi, són els autèntics actors en la prestació de serveis a la ciutadania de tota la comarca.