CCOO exigeix al Govern mesures eficaces per protegir el personal d’Inspecció de Pesca Marítima


CCOO es concentra dijous 21 de març de 2024. a les 12 h, davant de la Delegació del Govern a Catalunya, al carrer Mallorca, número 278, per exigir mesures eficaces per a la protecció de la salut i la vida de les inspectores i els inspectors de Pesca Marítima, i un reconeixement professional en forma de millora de les condicions laborals i retributives.

El sindicat considera imprescindibles una avaluació dels riscos feta per personal qualificat, la formació en prevenció i els equips de protecció adequats. Reclama, a més, el reconeixement professional amb l’homologació dels nivells i l’adequació del complement específic a la disponibilitat horària intrínseca a la feina feta i l’alta especialitat.

El col·lectiu, integrat per 124 efectius a tot el territori espanyol, dels quals 13 presten el seu servei a les costes de Catalunya, fa anys que demana una avaluació de riscos laborals específica per als seus llocs de treball, que comporten la inspecció i el control en ports i en embarcacions de diversa tipologia. Aquesta avaluació és indispensable per poder establir un pla de formació específic i dotar la plantilla d’equips de protecció individual que permetin minimitzar el risc d’accidents laborals. El sindicat recorda que aquest personal posa en risc la seva vida a cada trasllat marítim o aeri, abordatge o inspecció.

Per a CCOO, el Govern ha de reconèixer professionalment aquests treballadors i treballadores, atès el caràcter especialitzat de les funcions que duen a terme, la necessària disponibilitat horària i el risc intrínsec esmentat a la seva feina. Reclama una homologació dels nivells de complement de destinació, argumentant que no hi ha distinció, ja que tot el col·lectiu fa les mateixes tasques. A més, considera imprescindible retribuir la disponibilitat horària inherent a les seves funcions mitjançant el reflex en el complement específic.

Finalment, el sindicat demana un increment de la plantilla d’Inspecció de Pesca Marítima, pel fet que resulta impossible garantir un funcionament adequat d’aquest servei públic amb únicament 124 efectius, amb el risc que això comporta per a la ciutadania. CCOO conclou recordant que l’activitat d’aquest sector és fonamental per a l’economia al nostre territori.