CCOO es consolida com a primera força sindical de Catalunya

El procés de concentració electoral està pràcticament acabat i en el darrer any el sindicat ha incrementat la seva representació de manera important a causa de l’increment de delegats i delegades per escollir. D’acord amb les dades del mes d’octubre del còmput dinàmic, CCOO tenim 22.854 delegats i delegades, 1.601 més que la UGT. La nostra representativitat és del 40,34 %. Podem dir, ara com ara, que tornem a guanyar les eleccions sindicals a Catalunya i que CCOO és el primer sindicat del país durant 46 anys i 11 processos electorals de manera ininterrompuda.

Les dades desagregades mostren les fortaleses i les febleses del sindicat, tant sectorials com territorials. En els mesos vinents hem de fer un exercici d’anàlisi, per establir ràpidament les línies de treball i millorar de manera global la nostra representativitat a tot el món del treball.

Fa uns mesos vam presentar un informe de densitat sindical que ens indica l’evolució dels darrers anys de la nostra afiliació, la representació electoral i la cobertura de la negociació col·lectiva. Aquestes dades, de manera integrada, mostren l’alta penetració de CCOO a les empreses i la referència cabdal que és el nostre sindicat per a la majoria de treballadors i treballadores. Representem més del 40 % de la classe treballadora catalana, donem cobertura de conveni col·lectiu al 91 % i ho fem amb poc més del 4,5 % de la taxa d’afiliació del conjunt de treballadors i treballadores del país.