FSC-CCOO denuncia que els editors de premsa, Google i el Govern incompleixen la directiva sobre drets d’autor en el mercat únic digital

La transposició de la Directiva 790/2019 ha permès a la multinacional tecnològica signar acords amb 60 mitjans en els quals no es garanteix el cobrament per part dels autors de la part adequada de la remuneració percebuda pel servei Google News Showcase, dret reconegut a favor seu en el text legal europeu.

L’Agrupació de Periodistes de la Federació de Serveis a la Ciutadania de CCOO (FSC-CCOO) denúncia que els editors de premsa, Google i el Govern incompleixen la Directiva 790/2019, sobre drets d’autor, ja que la transposició realitzada pel Ministeri de Cultura ha permès a la multinacional tecnològica signar acords amb 60 grups editorials espanyols per obrir Google News Showcase sense tenir en compte els autors d’aquestes notícies.

Així, 60 dels principals editors de premsa cobraran per les notícies que s’incloguin en el nou Google News Showcase, després d’haver subscrit amb el gegant estatunidenc acords en els quals no es preveu l’obligatòria percepció per part dels autors d’una “part adequada” de remuneració, en contra del que marca l’article 15 de l’esmentada directiva europea, que ha estat transposada de manera incorrecta a la legislació espanyola a través de l’article 129 bis de la Llei de propietat intel·lectual.

A més, tampoc no es respecta l’anomenat triangle de transparència, establert per la legislació europea, que recull la necessitat que el pagament per l’ús de les obres en l’àmbit digital es realitzi en relació amb els ingressos reals que les plataformes rebin per oferir aquest servei, un fet que obligaria que autors i editors tinguessin accés a les xifres reals de negoci.

L’Agrupació de Periodistes de l’FSC-CCOO ja va informar d’aquesta greu deficiència als grups polítics durant el període de tramitació d’esmenes al Reial decret llei de 2 de novembre de 2021, amb el qual Cultura va intentar solucionar la transposició de la Directiva CE 790/2019 en benefici de Google i dels editors, obviant els drets dels autors, que no disposen de cap garantia de cobrament amb l’actual redacció de l’article 129 bis de la LPI.

L’Agrupació de Periodistes, de manera unitària amb més de 50 associacions de creadors que componen la Plataforma Seguir Creando, ja va advertir als responsables de Cultura durant la tramitació del RDL 24/2021 que la redacció proposada de l’article 129 implicaria deixar sense la seva “part adequada” els periodistes i la major part dels autors davant la impossibilitat pràctica de cobrar-la, malgrat el que estipula la legislació europea.

A més, la tramitació com a projecte de llei pel procediment d’urgència del reial decret llei que modifica la Llei de propietat intel·lectual, que es va aprovar el 2 de novembre de 2021, està paralitzada i sotmesa a una ampliació incessant del període d’esmenes, que es prorroga setmana rere setmana després a pesar que estava previst que es tanqués el 29 de desembre de l’any passat.

Des de l’Agrupació de Periodistes de l’FSC-CCOO, amb el suport de la Federació Europea de Periodistes, continuarem denunciant aquesta injusta implementació de la directiva europea de drets d’autor, en l’àmbit nacional i davant la Comissió Europea, i demanant al Ministeri de Cultura que es fixi en models de transposició a la legislació nacional com el polonès, l’alemany o l’italià i no en el model francès, que, després de més de tres anys, encara té qüestions judicials i de competència obertes.