CCOO denuncia precarietat en el servei de repartiment de correus a Torredembarra

Hem tingut coneixement que l’empresa pública de Correos està duent a terme una retallada en la contractació que està deixant sense cobrir l’ocupació estructural, així com els permisos i qualsevol mena d’absència dels treballadors i treballadores a la localitat de Torredembarra. Una situació que es manté en el temps amb recorreguts més amplis i càrregues excessives de treball amb el 35 % menys de la plantilla, i que en algun moment no arriba al 50 % de la plantilla, cosa que provoca acumulació i retard dels objectes per al repartiment amb el perjudici per a la ciutadania.

Concretament la localitat de Torredembarra té 8 seccions que concentren els serveis rurals de 9 pobles com també el servei de repartiment d’Altafulla amb 2 seccions. En el torn de tarda de repartiment hi ha 1 jornada completa i 5 de parcials de 4 hores que donen servei a Torredembarra, Altafulla i als pobles amb totes les urbanitzacions que depenen del repartiment.

L’actual Llei postal 43/2010 de 30 de desembre i altres normes dependents reconeixen sense cap mena de dubte que:

  • Tots els usuaris remitents o destinataris d’enviaments postals tenen dret a un servei postal universal de qualitat prestat de manera permanent, en tot el territori nacional i a preus assequibles, almenys cinc dies a la setmana, d’acord amb la normativa europea i nacional d’aplicació.
  • L’abast i la prestació efectiva del servei postal universal han de respondre als principis de cohesió social i territorial, no discriminació per raó de qualsevol circumstància o condició personal, social o geogràfica, continuïtat, eficàcia i eficiència en el servei, i s’haurà d’adequar permanentment a les  condicions tècniques, econòmiques, socials i territorials i a les necessitats dels usuaris, en particular en matèria de densitat de punts d’accés i d’accessibilitat a aquests, sense detriment de la seva qualitat.

Des de CCOO exigim que s’adoptin les següents mesures, que entenem necessàries per garantir la prestació dels serveis postals i la seva permanència en aquest municipi de Torredembarra.

  • Afrontar diligentment la cobertura dels llocs estructurals a la Unitat de Repartiment de Torredembarra i serveis rurals necessaris per oferir un servei de qualitat a la ciutadania, complint els paràmetres de qualitat determinats per llei i el correcte exercici de la prestació dels serveis postals.
  • Mantenir la qualitat de les condicions laborals, garantint una plantilla amb prou treballadors i treballadores que permeti les corresponents substitucions per malaltia, permisos o vacances.