CCOO denuncia la manca d’informació davant l’ERO anunciat per Majorel

El 30 d’octubre la representació legal de les persones treballadores a Majorel va rebre la notificació de l’empresa on s’anunciava la seva intenció de procedir a obrir un procediment d’acomiadament col·lectiu que pot afectar diferents centres de treball i diferents empreses del grup a tot l’Estat.

Aquest anunci, que és obligatori per llei, significa que cal constituir una mesa negociadora en l’àmbit estatal que representi els centres afectats i que ha de respectar la representativitat que les diferents organitzacions sindicals han obtingut a les eleccions sindicals dels centres de treball.

El que no és tan habitual és que les persones treballadores s’assabentin de la decisió a la vegada per l’empresa i per la premsa.

Volem recordar que és en el moment de constituir la mesa negociadora on les parts reben la documentació que acredita la situació que al·lega l’empresa i que és en aquell moment quan la podrem analitzar i valorar, amb la resta d’organitzacions, i opinar al respecte.

Sembla que la decisió empresarial de comunicar a la premsa la seva intenció a la vegada que a la representació legal de les persones treballadores vulgui forçar els sindicats a opinar d’una situació que ha generat l’empresa i de la qual no disposem d’informació necessària.

Des de CCOO demanem respecte i rigor en les notícies i els temps. Les persones treballadores acaben de rebre una notícia molt dura que posa en perill el seu lloc de treball. Avui en dia no sabem quin serà l’abast real dels acomiadaments i si hi ha o no motiu per dur a terme aquest procediment.

Des de CCOO estem realitzant les accions necessàries per aclarir aquesta lamentable situació.