CCOO denuncia BSM davant la Inspecció de Treball per discriminació indirecta per raó de gènere

CCOO ha denunciat BSM davant la Inspecció de Treball per convocar proves de selecció viciades de discriminació indirecta per raó de gènere, fets que podrien ser constitutius de falta molt greu.

Denunciem que, en el cas de la convocatòria de selecció de personal per a auxiliar de les grues municipals, no dona lloc a exigir com a requisit el permís de conduir C+E. Aquest permís autoritza a la conducció de camions amb remolc o semiremolc de gran tonatge, capacitat que és totalment innecessària donat que aquest lloc de treball no requereix la conducció de cap vehicle. A banda, cal afegir que segons dades consultades a la Direcció General de Trànsit, a Catalunya només el 14 % dels permisos de conduir C+E corresponen a les dones.

És per aquest motiu que des de CCOO entenem que el requisit del permís de conduir C+E pot constituir una situació de discriminació indirecta per raó de gènere, perquè exigeix una capacitació innecessària per dur a terme les seves funcions i limita clarament l’accés de les dones a un lloc de treball on aquest sexe és clarament infrarepresentat.

Tot i la gravetat dels fets detallats, BSM no ha donat resposta a les peticions del comitè d’empresa en cap moment. Tampoc ha convocat la Comissió d’Igualtat per tractar les mesures adients per resoldre aquestes situacions ni s’ha presentat al Tribunal Laboral de Catalunya.

Constatem també que en molts altres casos de convocatòries de categories amb un sexe infrarepresentat la selecció de personal de BSM no ha escollit cap dona: en una plaça de mariner/a van ser rebutjades 4 dones i van seleccionar un home; en una d’auxiliar d’aparcaments van ser rebutjades 3 dones i van seleccionar  7 homes, i en una plaça d’auxiliar de grues van ser rebutjades 3 dones i van seleccionar 11 homes.

Barcelona, 7 de març de 2023