CCOO de Catalunya signa l’Acord per a la planificació de l’FP, que ha de millorar l’accés de les persones a la seva formació i qualificació professionals

L’acord que signen avui Govern i agents socials pretén situar els criteris que ajudin a ordenar el procediment de planificació per a la preinscripció i la matrícula a la formació professional

El secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, signa avui en nom de la nostra organització l’Acord per a la planificació de l’FP. L’acte, a què assistiran els consellers Vilagrà, Torrent i Cambray, culmina un intens procés de negociació que ha permès concertar els criteris inicials per ordenar el procediment de matrícula i facilitar l’accés a la formació professional. Els agents socials, com a part del Sistema de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya, responen, així, a la necessitat d’integrar la formació professional educativa i de l’àmbit de l’ocupació per promoure la formació al llarg de la vida i respondre a les necessitats socials i econòmiques en termes de qualificació.

Entre d’altres, el preàmbul de l’acord situa la necessitat d’incrementar els recursos pressupostaris per situar-nos a curt termini al nivell de la inversió que es realitza de mitjana a la zona euro (5,2 % del PIB) i anar més enllà a mitjà i a llarg termini. L’entesa amb els i les professionals de l’FP, que són els que aporten el valor afegit al sistema, s’incorpora també com a prioritat al compromís d’actualitzar l’acord de la formació professional del 1999 o de l’equiparació retributiva del personal tècnic d’FP amb el professorat de secundària. L’acord incorpora, a més, els objectius següents:

  • Avançar en el reconeixement, la planificació i la dotació de centres de formació professional integrada de titularitat pública amb un compromís de 40 centres per al proper curs 2023/2024.
  • Donar continuïtat als 257 nous grups, de GM i GS, que s’han posat en marxa aquest curs, de cara al 2023-2024.
  • Incrementar el nombre de graus que oferirà l’Institut Obert de Catalunya (IOC) en el nivell D fins a arribar a 20 graus més 3 graus E (cursos d’especialització).
  • Reforçar l’orientació, doblant el nombre d’orientadors als centres d’FP de l’àmbit educatiu, amb el compromís que n’hi hagi un a cada centre abans del 2030.
  • Planificar l’oferta educativa de tal manera que es tingui en compte la diversitat territorial i sectorial, mantenint un mínim d’oferta a cada ST per permetre la cohesió territorial i l’arrelament de la població i del teixit productiu, com a element per mantenir l’ocupació a tot el territori de Catalunya.
  • Donar continuïtat als itineraris formatius, promovent cicles de grau superior que donin continuïtat a cicles de grau mitjà.
  • Pel que fa a la preinscripció, considerar alumnat de continuïtat els alumnes provinents de 1r de batxillerat que decideixin reconduir el seu itinerari formatiu cap a l’FP.