CCOO de Catalunya ha negociat un increment mitjà dels salaris del 4,37 % en els convenis acordats el 2023

687.000 persones recuperaran poder adquisitiu

Segons les dades publicades el passat 26 de gener per l’Observatori de Treball i Model Productiu, l’increment mitjà dels convenis col·lectius a Catalunya és del 3,36 % el 2023, i afecta 1.767.130 persones treballadores. Són dades registrades encara provisionals, que no inclouen l’efecte de les clàusules de revisió salarial ni l’impacte de la pujada del 8 % que va tenir l’SMI. Es tracta de l’increment salarial mitjà de tots els convenis catalans i estatals d’afectació a Catalunya, tant els registrats el 2023 com els d’anys anteriors. 

Aquesta és la millor dada d’increment salarial des de l’any 2008 i inverteix la tendència dels dos anys anteriors, on l’increment havia quedat per sota de l’IPC interanual del desembre. La negociació col·lectiva ha estat una palanca per a la millora dels salaris, que, per primera vegada en tres anys, pugen per sobre la inflació.

Anant al detall, veiem com els convenis sectorials tenen un major increment que els convenis d’empresa. Els convenis sectorials amb efectes econòmics al 2023 a Catalunya tenen un increment mitjà del 3,38 % i afecten 1.643.180 persones treballadores, davant de la pujada salarial del 2,99 % en els convenis d’empresa, que afecten 123.950 persones treballadores. 

El sector públic tindrà un increment mitjà equivalent al sector privat a Catalunya, per l’increment inicial del 3 % pactat a l’Acord marc per a una administració del segle XXI, signat per CCOO amb el Govern estatal, i amb la revisió del 0,5 % vinculada al PIB, que es farà efectiva amb caràcter retroactiu des del gener del 2023.

L’increment salarial és millor encara si analitzem els convenis sectorials acordats el 2023, inclosos els pendents de registre, amb un 4,37 % d’increment salarial mitjà i que afecten 687.052 persones treballadores. La dada més rellevant és que, per primera vegada en molts anys, l’increment mitjà de les dones és superior al dels homes, un 4,43 % en el cas de les dones, davant del 4,32 % dels homes.

També han continuat creixent els convenis sectorials amb clàusula de revisió salarial, que representen el 52,78 % dels convenis acordats el 2023 i afecten el 65,09 % de les persones treballadores, així com aquells que limiten l’absorció i la compensació dels increments pactats per aquelles persones que tenen salaris per sobre del conveni, i que ara són el 29,17 % dels convenis sectorials i afecten el 41,59 % de les persones treballadores. 

L’Acuerdo para el Empleo y la Negociación Col·lectiva (AENC), signat per CCOO i UGT amb la patronal espanyola, ha donat estabilitat a la negociació dels convenis col·lectius i ha reduït la conflictivitat, en general. No obstant això, encara resten molts convenis sense pactar un increment per al 2023, fonamentalment pel bloqueig d’algunes patronals. Entre els convenis catalans hem de ressaltar el de la construcció de Barcelona (en el qual la patronal, any rere any, es nega a signar les taules salarials anuals); l’agropecuari de Catalunya (en el qual la patronal no vol assumir a les taules l’aplicació de l’SMI); el del comerç general de Catalunya o el d’atenció domiciliària de Catalunya (sector feminitzat i mobilitzat, que ja ha anunciat una vaga sectorial per reclamar uns increments salarials que garanteixin el poder adquisitiu.) 

El 2024 CCOO de Catalunya seguirà impulsant increments salarials en compliment de l’acord salarial 2023-2025 de l’AENC, per recuperar el poder adquisitiu dels últims anys, aprofundint en la pujada dels salaris més baixos, inclòs l’SMI, i establint, en la negociació de l’Acord interprofessional de Catalunya, una referència de salari mínim de conveni català en el 60 % de la mitjana del salari català. A més, continuarem estenent les clàusules de revisió salarial, per situacions en què la inflació pugui tenir variacions no previstes, i limitant la capacitat d’absorció i compensació dels increments salarials. També aprofundirem en la millora de la igualtat de gènere mitjançant sistemes de classificació professional amb perspectiva de gènere, i hem de continuar reduint la jornada de treball des de la negociació col·lectiva i amb els canvis legals que s’han de consensuar al diàleg social. 

I, a banda, reclamem també la modificació de la llei de desindexació de l’economia i de la llei de contractació pública, així com la revisió dels plecs de licitació per garantir l’aplicació dels increments salarials dels convenis a les empreses que presten serveis a l’Administració. I cal un acord de pressupostos per desenvolupar les mesures de protecció social que es van pactar al Consell del Diàleg Social de Catalunya. 

Descarregueu l’informe complet de Negociació Col·lectiva