CCOO de Catalunya guanya les eleccions sindicals a Catalunya per onzena vegada en 46 anys i augmenta la seva representativitat en  1.219 persones delegades noves sobre un augment total de 4.048

El sindicat ha estat l’opció triada per un 40,32 % de les persones treballadores, en un període electoral marcat per la pandèmia i la reforma laboral.

Podeu consultar els resultats a: https://www.ccoo.cat/wp-content/uploads/2024/04/eleccions-sindicals_2024_rdp.pdf

En la roda de premsa que el sindicat ha dut a terme per presentar els resultats, s’han presentat els del període comprès entre l’1 de gener del 2020 i el 31 de desembre del 2023, marcat per la pandèmia i la reforma laboral, i que certifiquen un cop més que CCOO de Catalunya és l’opció en què les persones treballadores confien majoritàriament a Catalunya per defensar els seus interessos. Un 40,32 % de les candidatures triades pertanyen a CCOO de Catalunya, que guanya a les 5 vegueries més poblades i a quatre dels cinc sectors de producció de Catalunya, malgrat que el model productiu és radicalment diferent del que hi havia l’any 2007, quan CCOO era hegemònica en sectors que han anat perdent intensitat, com les caixes d’estalvis o la construcció. Aquesta adaptació als nous temps també s’ha concretat en el fet que un 54,30 % dels representants de CCOO triats concorrien per primer cop a unes eleccions sindicals i que gairebé el 50 % de les candidatures estan liderades per dones.

També s’ha dimensionat què impliquen quant a capil·laritat i extensió les eleccions sindicals en conjunt: allà on la xifra de candidatures dels partits a les eleccions municipals catalanes se situa entorn d’un total d’aproximadament 6.700, només CCOO de Catalunya ha presentat 8.328 candidatures a les eleccions sindicals. 1.451.438 persones estan representades pels guanyadors i guanyadores de les eleccions sindicals, i els convenis que negocia el sindicat proporcionen empara legal al 93 % de la classe treballadora, que, de resultes d’això ha vist recuperar, de mitjana, un punt i mig el seu poder adquisitiu per sobre de la inflació el darrer any.

A la roda, on han intervingut Javier Pacheco, secretari general de CCOO de Catalunya; Andrés Querol, secretari d’Organització, i Maribel González, responsable de Desenvolupament Organitzatiu, s’ha fet també una crida perquè es trobin fórmules legislatives perquè en aquelles empreses amb menys de sis persones treballadores, on no hi ha possibilitat de fer eleccions sindicals, les plantilles puguin exercir també el seu dret a tenir representants.