CCOO de Catalunya exigeix conèixer com funcionen els algoritmes de Glovo

El Comitè d’Empresa de Glovo Groceries, amb majoria de CCOO de Catalunya, prenent com a base l’article 64.4 de l’ET, fa una sol·licitud pionera d’informació sobre usos d’intel·ligència artificial

CCOO impulsa l’exercici d’un dret digital arribat amb la llei rider, també aconseguida gràcies a la nostra lluita. Un dels nous drets que aportava la llei va ser una modificació de l’article 64 de l’Estatut dels treballadors, afegint un apartat que permet als representants legals de les persones treballadores conèixer els “paràmetres, regles i instruccions dels algoritmes dels sistemes d’intel·ligència artificial que afecten la presa de decisions laborals”. En compliment d’aquesta nova legislació, el Comitè d’Empresa de Glovo Groceries (format per 10 delegats i delegades de CCOO i 3 d’UGT) ha fet arribar a l’empresa la sol·licitud per tal que l’empresa, en un termini màxim de 15 dies, contesti el comitè d’empresa amb aquesta informació.

Des de CCOO de Catalunya ja treballem per impulsar la petició d’informació d’usos algorítmics en l’àmbit laboral a totes les empreses de qualsevol sector, sigui de base tecnològica o no, ja que l’ús d’algoritmes en l’àmbit laboral es pot fer servir, i de fet ja s’està fent servir, en qualsevol àmbit productiu. Les decisions preses per intel·ligència artificial poden donar-se des del procés de contractació, passant per l’elaboració de perfils, l’avaluació o, fins i tot, determinar acomiadaments. I les persones treballadores tenen dret a saber en quins processos i sota quins criteris es fa.

El cas de Glovo és paradigmàtic i significatiu dins de les empreses de plataforma. Per una banda, perquè és l’empresa més gran del sector i pel seu continu i flagrant rebuig del compliment de la legislació, una actitud que ja ha provocat que sigui sancionada en diversos casos amb multes milionàries. Per l’altra, perquè l’organització de les persones treballadores a través dels algoritmes i la intel·ligència artificial pot afectar tasques com assignar comandes, el càlcul dels temps d’entrega o el règim sancionador.

L’objectiu de la petició va molt més enllà d’obtenir un simple codi informàtic, ja que la importància d’accedir a aquesta informació rau en què servirà per tal que l’empresa justifiqui d’acord amb quins criteris es va construir l’algoritme que es fa servir per prendre les decisions que afecten les persones treballadores, tal com exigeix la normativa. 

Les experiències indiquen que els biaixos discriminatoris en aquests tipus d’usos són habituals. El comitè, amb aquesta informació, vetllarà per corregir-los i  denunciar-los en cas que es trobin.

La sol·licitud a Glovo no és l’única a la qual donarem suport i acompanyarem. Per tal de facilitar la petició de l’exercici d’aquest nou dret, al web de CCOO de Catalunya tenim a disposició dels delegats/ades un formulari per sol·licitar informació a les seves empreses.