CCOO de Catalunya ens manifestem contraris a l’informe dels experts sobre la reforma de les pensions

CCOO de Catalunya recorda que les reformes de pensions són i han de seguir sent fruit de l’acord polític i el diàleg social

Des de CCOO de Catalunya defensem el Pacte de Toledo i la Mesa de diàleg social entre sindicats, patronal i Govern com a instruments on definir les reformes estructurals sobre el sistema de pensions. Per això ens sentim vinculats als acords subscrits el febrer del 2011 pel creixement, l’ocupació i la garantia de les pensions, el qual ja preveia, entre altres mesures, abordar el factor de sostenibilitat l’any 2027. 

CCOO de Catalunya defensem la pervivència de l’actual sistema de pensions: públic, de repartiment, solidari -intergeneracional i territorialment- i de garantia contra la pobresa de la gent gran del nostre país. 

El primer dels aspectes per a la sostenibilitat que planteja l’informe presentat avui, la minoració de la pensió basant-se en l’esperança de vida, expressa la voluntat de desmantellar el nostre sistema de repartiment per l’aplicació de mètodes actuarials, propis d’un sistema de capitalització,  on es rep en funció d’allò que s’aporta. 

El segon element, la no-revaloració de les pensions presents i futures en funció de l’IPC, sinó d’acord amb l’evolució de les despeses i els ingressos del sistema suposarà, a la pràctica, la pèrdua del poder adquisitiu i la capacitat de compra dels pensionistes, exposant a la pobresa i l’exclusió la gent gran. Aquestes dues mesures poden tenir un especial impacte sobre les dones, que generalment presenten una major esperança de vida i disposen, de mitjana, de pensions inferiors. 

CCOO de Catalunya denuncia que, de nou, s’utilitzi la crisi com a excusa per a retallar drets socials. Les propostes per  garantir la sostenibilitat del sistema només se centren a reduir les despeses per les pensions inferiors, sense centrar-se en l’increment dels ingressos. Sobta que no s’esmenti la creació d’ocupació, la millora dels salaris i de les condicions laborals, del salari mínim interprofessional o la lluita contra el frau, que millorarien les cotitzacions del sistema, com a possibles alternatives per assegurar el futur de les pensions.