CCOO de Catalunya analitza els criteris SEGO aplicats en la valoració de l’exposició a riscos laborals de les dones embarassades i en període de lactància natural

Els riscos presents en els llocs de treball (agents químics, ergonòmics, biològics o vinculats a la seguretat o a l’organització del treball) poden traduir-se en danys per a la salut de la població treballadora en general, i veure’s accentuats en el cas de dones gestants o en període de lactància natural. La prevenció que cal desenvolupar de manera especial per protegir la salut d’aquestes dones ens obliga a prestar una atenció específica a l’efectivitat de la gestió preventiva a les  nostres empreses, tal com s’estableix a l’article 26 de la Llei de prevenció de riscos laborals.

Ara bé, si tenim en compte que, segons les darreres dades de l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral sobre la gestió de la prevenció de riscos que es realitza a les empreses catalanes, tan sols un 5,6 % de la població treballadora té avaluats tots els riscos específics dels seus llocs de treball, només el 3,5 % de les empreses porta a terme una vigilància de la salut amb caràcter epidemiològic i que poc menys d’un 31,8 % incorporen els riscos per a l’embaràs i la lactància natural a les seves avaluacions de riscos, podem afirmar que estem lluny de poder garantir una protecció efectiva de la seguretat i la salut de les treballadores en estat de gestació o en període de lactància natural.

Per altra banda, en la majoria de casos en els quals es preveuen els riscos laborals per a l’embaràs i la lactància natural, els serveis de prevenció i les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social apliquen de manera mecànica i estandarditzada els anomenats criteris SEGO (de la Societat Espanyola de Ginecologia i Obstetrícia), els quals estan elaborats per a la gestió de la prestació econòmica que han de rebre aquestes treballadores quan no és possible que continuïn treballant sense estar exposades a riscos laborals, i no per a la seva valoració estricta i preventiva.

Per a CCOO de Catalunya protegir la salut reproductiva de les persones treballadores i la salut de les dones embarassades, lactants i de la seva descendència, és una qüestió sindical prioritària, per aquest motiu elaborem amb col·laboració amb la Fundación 1º de Mayo aquest document, per explicar les eines i les orientacions preventives als nostres delegats i delegades de prevenció. 

Aquesta acció, està en consonància amb l’objectiu transversal i l’objectiu operatiu 1.4 de l’Estratègia catalana de seguretat i salut laboral 2021-2026, relatiu a la integració de la perspectiva de gènere en la salut laboral.

Feu clic per veure:

Amb el suport de:

Logo Departament Empresa Treball A La Feina Cap Risc 2022