CCOO de Catalunya alerta del risc que suposa treballar amb calor extrema a l’aire lliure

Treballar a l’estiu a la intempèrie pot ser sinònim de patir condicions extremes de treball per a moltes persones treballadores.

Cada l’any l’exposició a calor excessiva durant l’estiu ens deixa diverses defuncions entre la població general i també entre la població treballadora.

Segons les dades facilitades pel Pla nacional d’actuacions preventives dels efectes de l’excés de temperatures sobre la salut del Ministeri de Sanitat, l’any 2017 les comunitats autònomes van comunicar 20 defuncions per exposició a calor natural excessiva, de les quals el 45 % corresponien a exposicions laborals. D’altra banda, el 2018 se’n van comunicar 42 (17 % en l’àmbit laboral), el 2019 van ser 21 (19 % en l’àmbit laboral) i el 2020, un total de 6 (el 50 % per exposicions laborals).

D’altra banda, tot i que aquest tipus d’exposició sovint s’associa amb el cop de calor o la insolació, pot produir altres tipus de danys a la salut, com ara problemes oculars o afectacions a la pell (cremades, càncer, erupcions, etc.).

Cal tenir present que molts dels danys a la salut produïts per estrès tèrmic no són reconeguts com a accidents de treball o malalties professionals per empreses i mútues.

A més, diversos estudis han assenyalat que treballar amb temperatures de moderades a extremes pot incrementar el risc de patir un accident de treball, ja que, a la calor ambiental, cal afegir-hi la calor metabòlica interna generada per l’esforç físic en el lloc de treball. La fatiga o la reducció de la capacitat de treball per no realitzar suficients descansos poden produir altres tipus d’accidents de treball.

És fonamental, per tant, que les empreses prevegin els dies de calor més intens i previnguin el risc de treballar a l’aire lliure amb temperatures elevades, adoptant les mesures que calgui per evitar danys a la salut en les persones treballadores.

Per a més informació, consulta la infografia “Estrès tèrmic per calor en treballs a l’exterior”

Infografia Estrès tèrmic per calor en treballs a l'exterior