CCOO convoca una mobilització a la Confraria de Pescadors de Barcelona

CCOO convoca a una concentració tots els pescadors i sectors afectats pel Pla Sinkevicius, el pròxim dimarts, dia 9 de maig, a les 11 h, a la Confraria de Pescadors de Barcelona.

El Pla Sinkevicius es va aprovar el 21 de febrer del 2021 per la Comissió Europea per a la protecció dels ecosistemes marins, l’objectiu dels quals, entre altres, és eliminar la pesca d’arrossegament a totes les zones marines protegides de cara a l’any 2030.

La pesca d’arrossegament representa una tasca important de la pesca al Mediterrani. Per al sindicat, lluny d’ajudar al fi principal del Pla d’acció plantejat, l’aplicació del pla repercutirà en una major generació de CO₂, ja que els pescadors hauran d’allunyar-se molt més de les àrees protegides, cremar més combustible i augmentar l’emissió de CO₂. Aquesta despesa repercutirà directament a la butxaca del consumidor amb un augment de preus als ja inflats per la situació actual.

Al contrari del que es vol fer veure des de la Comissió Europea, la pesca d’arrossegament al Mediterrani espanyol és un art que s’efectua a petita escala en tota la seva metodologia. Els vaixells de pesca surten a pescar i tornen a port el mateix dia, tant si han fet captura com si no, amb horaris establerts, complint així amb les condicions laborals dels treballadors. D’aquesta manera, s’incentiva el consum de producte local fresc i de temporada.

El Pla Sinkevicius no valora l’impacte mediambiental de la pesca d’arrossegament a les diferents zones, ja que tracta de la mateixa manera tota activitat d’arrossegament sense avaluar a quins mars és necessària una actuació mediambiental més agressiva o menys lesiva. En lloc d’introduir una prohibició (amb les seves crítiques conseqüències socials i econòmiques) s’haurien de fer esforços per introduir innovacions en la pesca d’arrossegament que redueixin el contacte amb el fons marí, que siguin més selectives i que disminueixin el consum de combustible.

El Pla Sinkevicius posarà fi a la pesca artesanal, empitjorarà les condicions laborals dels ja malparats pescadors i convidarà les noves generacions a abandonar l’ofici en favor de multinacionals que dirigiran el consum de peix al seu lliure albir.