CCOO alerta que es cronifica l’emergència d’escolarització a l’Hospitalet de Llobregat

Des de CCOO denunciem que ja fa dos anys i mig que vam declarar l’emergència d’escolarització a la ciutat de l’Hospitalet, i avui dia el problema continua i en certes  zones de la ciutat s’ha agreujat. Els motius són, entre altres, que no s’ha fet la inversió que es va prometre l’octubre del 2022. Pel que fa a infraestructures, ni tan sol s’han començat les obres planificades per al 2022, l’Escola Milagros Consarnau espera la reforma, així com les altres escoles del Pla d’urgència.

La ciutat té una sobreocupació ordinària que afecta el 65 % de les seves places totals i un 100 % de les places a la zona nord de la ciutat (Florida, Collblanc i Torrassa). La matrícula viva només a primària ha estat al voltant dels 2.500 alumnes. Hi ha un total de 19 bolets (grups extraordinaris) només a l’educació primària. Arrosseguem aquest dèficit des de fa més de tres cursos escolars, i tot això comporta angoixa i sobreesforços continuats del professorat fins a l’esgotament.

També manquen quatre escoles de primària noves a la ciutat (tres d’elles només a la zona nord) i un institut. L’Escola Paco Candel encara està en barracons, així com també l’Institut Escola Maria Miret, i part de l’IE Pere Liscart, part de l’IE Puig i Gairalt i part de l’INS Jaume Botey. Cinc escoles i un institut de la ciutat, inclosos al Pla d’urgències, han sobrepassat els terminis d’edificabilitat i, malgrat l’acord del Govern de l’octubre del 2022 cap obra no ha començat.

El risc de segregació escolar és molt alt. Tenim manca de SIEI (suport intensiu d’escolarització inclusiva) i de personal a l’EAP (equips d’atenció psicopedagògica), que treballen amb ràtios de l’alumnat superiors a la mitjana catalana.

Per tot això, demanem acomplir ja amb l’acord d’inversió publicat a l’acord de Govern de l’any 2022, amb la reforma integral de l’Escola Milagros Consarnau i parcial de l’IE Pere Llicart, la construcció de l’Escola Paco Candel, l’eliminació de barracons dels centres afectats, la construcció de quatre centres educatius de primària i un nou institut per eliminar la sobreràtio per sobre de l’ordinària, el respecte de les ràtios a I3 a 20 alumnes, l’eliminació dels grups extraordinaris i el fet de poder absorbir la matrícula viva de cada any. També exigim un acord parlamentari que, partint que a la ciutat els espais són limitats, permeti una llei d’excepcionalitat per construir-hi els centres educatius en alçada, si fos el cas. Considerem que el Parlament ha d’atendre amb urgència el conjunt de necessitats educatives amb un pacte d’inversions  on Govern, ajuntament i CCOO liderin les solucions.