CCOO aconsegueix un acord que beneficia les 680 persones afectades en l’ERTO a TELUS

A finals de febrer, la companyia TELUS comunicava al comitè d’empresa la intenció de fer un ERTO per a 680 persones durant un període d’un any.  Es tracta d’un call center subcontractat per una gran tecnològica afectada per la crisi mundial del sector.

El divendres 10 de març es va arribar a un preacord amb l’empresa. Ha estat una negociació intensa on ha prevalgut la reducció del temps d’afectació així com un pla d’acompanyament social perquè la mesura fos la menys lesiva possible a les persones treballadores afectades.

Tot i això, hi ha hagut una campanya externa interessada, per part d’empreses privades sense dret a seure de la taula de negociació, per traslladar la falsa impressió a l’opinió pública i als treballadors i treballadores que era possible aconseguir un acord il·lusori i inassolible.

Aquest preacord ha estat sotmès a votació de la plantilla potencialment afectada, 1.700, amb una alta participació (el 77 %) i ha donat un resultat de 1.294 a favor de l’acord (el 97 %). Això demostra un gran suport de les persones treballadores cap a la tasca de CCOO en aquesta negociació.

El preacord arribat amb l’empresa recull els següents punts més destacables:

– Durada màxima de 9 mesos.

– 680 persones màximes afectades.

– Voluntarietat per ser afectat per l’ERTO.

– No afectació de col·lectius vulnerables incentivades amb un import equivalent a una indemnització de 23 dies per any treballat. Mentre s’estigui afectat per l’ERTO es percebrà un complement de 340 euros mensuals o bé de 300 euros més el pagament de l’assegurança mèdica.

Mentre estigui actiu, a l’ERTO hi haurà una comissió de seguiment, amb participació de CCOO, per vetllar que l’empresa compleix l’acord assolit. També es vetllarà perquè finalment es pugui recuperar el 100 % de la producció sense haver de recórrer a cap altra mesura.