Carta de convocatòria de l’Assemblea sindical oberta 2024

L’Assemblea sindical oberta (ASO) és un mecanisme de participació que, cada quatre anys, CCOO de Catalunya posa en marxa entre la seva afiliació i entre les entitats i els col·lectius amb qui tenim relació per esbrinar les seves preocupacions, interessos, idees i propostes amb l’objectiu de definir i preparar, amb un any d’antelació, els eixos de debat de cada procés congressual del sindicat. És a dir, l’ASO és un procés assembleari que ajuda a establir, des de la base, l’estratègia i l’acció de CCOO de Catalunya en defensa dels interessos de la classe treballadora.

Som la primera organització social del país, amb més de 146.000 persones afiliades, i és la nostra responsabilitat garantir la participació de tothom, i a tot arreu, per assegurar que les línies estratègiques de futur de CCOO es defineixen d’acord amb la realitat i els temps actuals i amb les opinions i les aportacions del màxim de persones i col·lectius. Aquest procés participatiu, que forma part del nostre ADN democràtic, ens fa únics com a organització social i és un motiu per sentir orgull col·lectiu: orientem la presa de decisions des de la base, de baix cap a dalt, i dediquem tot el temps necessari per fer-ho així.

El debat intern del sindicat ha d’incorporar i enriquir-se amb totes les visions i les realitats del món del treball, que està immers en un procés de canvis estructurals que ja estem vivint. La transformació digital pot arribar a afectar fins al 80 % de les feines, la limitació dels recursos naturals ja afecta la producció de Catalunya i les conseqüències de l’emergència climàtica les estem patint en forma de sequera i amb temperatures més altes que mai. I tot això, mentre es combaten els efectes de les reformes laborals anteriors, que van provocar que una generació sencera només hagi conegut la precarietat laboral. Al mateix temps, el moment sociopolític que viu Catalunya, Espanya, Europa i el món en general, amb una preocupant dretanització del debat polític i una persecució del sindicalisme, determina la necessitat de tenir presents totes les problemàtiques, les sensibilitats i la pluralitat inherent a la classe treballadora del nostre país.

En aquest context, hem de valorar la importància de la feina ja feta com a sindicat. Hem negociat acords que han recuperat els equilibris del món del treball i hem sostingut tant el diàleg social com la mobilització —un terç dels treballadors i treballadores de Catalunya han estat cridats a la vaga en algun moment durant l’any 2023— per aconseguir que les conseqüències d’aquestes crisis no siguin tan lesives per als interessos de la classe treballadora. No només hem mantingut i creat ocupació minimitzant la pèrdua de rendes amb increments del salari mínim interprofessional i sobre convenis (AENC), sinó que també hem avançat en drets, aconseguint la laboralització dels repartidors de plataforma amb la llei rider (pionera a escala europea) o garantint que les pensions es revalorin al mateix nivell que l’IPC (i no al 0,25 %, com havia signat el PP). Encara queda molta feina per fer, com el nou Estatut de les persones treballadores del segle xxi o l’Estatut del becari per, una vegada per totes, aconseguir que les persones joves tinguin una formació de qualitat sense haver de patir unes condicions laborals més que precàries.

No obstant això, i després de les primeres dues edicions de l’ASO (2015 i 2020), en què va quedar palès l’interès i la utilitat d’un mecanisme d’escolta de la base afiliativa i de participació i deliberació plural i democràtica, la 3a Assemblea sindical oberta que ara convoquem vol anar més enllà. Volem contribuir a definir les línies de treball i d’acció del sindicat, però també volem que aquesta ASO del 2024 sigui encara millor i ens aporti bones idees i grans eixos de debat de cara al 13è Congrés de CCOO de Catalunya, previst per al 2025.

L’horitzó d’aquesta ASO es presenta com una oportunitat per involucrar els joves en la construcció del present i el futur del nostre país, del món laboral i de la nostra pròpia organització sindical. Avui, més que mai, el temps es converteix en un element crític de la vida i el gran repte és plantejar-nos treballar menys —amb una distribució més equitativa dels guanys per productivitat i de les càrregues de tots els treballs, productius i reproductius—, repartir el treball amb corresponsabilitat i reduir la jornada sense reducció salarial. L’objectiu de tot plegat és transformar la nostra manera d’organitzar-nos el temps i el treball per poder viure millor.

En aquest sentit, l’aspiració última a un nou contracte social que promogui la igualtat per a tothom inclou aquest gran repte, però emergeix també com una resposta necessària a les desigualtats actuals que caracteritzen la nostra societat. La reflexió sobre els salaris i les condicions de treball adquireix una dimensió més profunda en la seva capacitat de redistribuir no només la riquesa, sinó també el poder, obrint camí cap a un sistema més just, sostenible i més democràtic, també a les empreses i al món del treball en general. En aquest panorama de transformacions, la participació activa de la gent jove no només és benvinguda, sinó imprescindible per assegurar que les decisions preses reflecteixen realment les necessitats actuals i les aspiracions de futur de la classe treballadora.

El procés participatiu de l’ASO es nodrirà de la informació obtinguda al juliol passat, de manera anònima i excepcional, amb l’enquesta general coordinada per la Fundació Cipriano García, que, per primera vegada, es va fer al conjunt del prop d’un milió d’afiliats i afiliades de la Confederació Sindical de CCOO d’Espanya. Aquesta enquesta, amb una elevada participació de l’afiliació de CCOO de Catalunya, és un instrument sociològic de gran valor per copsar opinions, interessos i inquietuds.

Al costat de l’anàlisi i la discussió en profunditat de tota aquesta informació, la pedra angular de l’ASO seran, como no poden ser d’una altra manera, les assemblees i les trobades presencials amb la base afiliativa i amb entitats i col·lectius d’arreu de Catalunya. En paral·lel, garantirem la participació de tothom a través de mecanismes telemàtics i accessibles des de diferents dispositius, plataformes comunicatives o xarxes socials.

És per tot això que animem la nostra organització, en tots els seus nivells i estructures, a impulsar aquesta Assemblea sindical oberta del 2024, que, per mandat del Consell Nacional de CCOO de Catalunya, es desenvoluparà entre els mesos de gener i març. De manera molt especial, convidem tota la gent de CCOO de Catalunya, totes les afiliades i afiliats del sindicat, a participar activament en aquest procés participatiu i deliberatiu, col·lectiu i democràtic.

L’ASO ens serveix per definir els principals eixos de debat i incidència de CCOO, la primera organització social de Catalunya.

L’ASO ens permet, en definitiva, seguir avançant en la millora de les condicions materials i socioculturals de vida de les persones treballadores del nostre país.

I això, que de ben segur que t’interessa, no ho podem fer sense tu.

Pren la paraula!


Barcelona, desembre del 2023