CCOO de Catalunya defensa millores en la seguretat de vianants i ciclistes al pont de la C-31 sobre el riu Llobregat

En el marc del Dia Mundial del Medi Ambient i davant els greus problemes d’accessibilitat a un important espai natural metropolità

Les darreres xifres sobre el transport metropolità indiquen un constant increment del número vianants i de ciclistes en els desplaçaments quotidians, tant per anar a la feina com per estudiar. Aquesta situació té el seu origen en la davallada de la mobilitat provocada per la crisi econòmica, però també per les conductes més sostenibles que està experimentant la nostra societat.

És en aquest sentit que les millores en la xarxa de camins que connecten la Ciutat Sanitària de Bellvitge amb les riberes del riu Llobregat, desenvolupades l’any 2011, han suposat un important increment de la mobilitat a peu i en bicicleta per aquesta zona. Aquestes millores han permès una circulació no motoritzada i força segura des de la Ciutat de la Justícia fins al pont que supera el riu Llobregat, a l’avinguda de la Gran Via de l’Hospitalet (C-31). En general, la xarxa de camins permet un accés força adient a la ribera esquerra del Llobregat, en sentit nord, però no és així quan els ciutadans intenten creuar el riu.

Els problemes són els mateixos, lògicament, quan algú es desplaça des del sud del Baix Llobregat al Barcelonès en paral·lel a la C-31. Cal considerar la gran circulació de persones en aquesta zona per motius de gaudi, tant durant els caps de setmana com a les tardes i nits (sobretot en horari d’estiu).

Un grup de treballadors s’ha adreçat a CCOO de Catalunya, denunciant el mal estat de la connexió entre l’Hospitalet i el pont, amb un terra força irregular i amb desguàs insuficient. Fins i tot hi ha un tram sense cap mena de protecció, amb un risc elevat de caigudes a un desnivell d’uns 4 metres d’alçada. No hi ha senyalització.

El pas pel pont és molt estret, fins i tot per a vianants (no arriba al metre d’ample en la majoria dels punts), la qual cosa provoca una circulació penosa, amb creuaments cada cop més habituals i arriscats. Existeixen sotracs que agreugen el problema de circulació i manca il·luminació a la zona.

A la ribera dreta (El Prat de Llobregat) s’han desenvolupat recentment obres de millora de l’accessibilitat, amb la supressió d’obstacles, nova cimentació i amplada suficient. Tanmateix, la xarxa de camins del marge dret del riu permet la comunicació amb Sant Boi de Llobregat, el nucli urbà del Prat, el Parc Agrícola, les reserves naturals del Delta i les platges del Baix Llobregat.

És paradoxal que en diferents documents públics s’inclou aquest pas pel Llobregat com un camí ciclable, donat que està en contradicció amb els problemes anteriorment esmentats. Un exemple és el Pla Director de la Bicicleta de l’Hospitalet.

Les dificultats observades s’han de considerar com una alerta sobre els riscos per als usuaris, però també sobre la necessitat de practicar accions preventives sense esperar a que succeeixin accidents i evitar l’habitual tendència que s’intervingui des de les administracions, una vegada ja s’han produït accidents que, tal i com hem apuntat, podrien resultar greus.

És per això que instem a les administracions locals implicades i a la Generalitat a coordinar-se i planificar les actuacions correctores de l’accessibilitat a la zona, bàsicament a la banda nord del pont de la C-31.

Des de CCOO de Catalunya considerem que caldria prioritzar mesures urgents que, a més, implicarien inversions modestes i raonables en moments de crisi, especialment si valorem els riscos generats cada dia a aquest indret. De manera concreta, proposem el següent:

• Ubicar tanques de protecció a la vessant esquerra del pont per evitar caigudes.
• Ampliar l’espai per a vianants a la banda nord del pont, desplaçant les proteccions actuals cap al centre de la calçada. El voral és força ample (més que a altres punts similars) i la velocitat màxima està limitada a 80km/h. Tot plegat ho fan possible.
• Nova cimentació del terra, prevenint caigudes de vianants i facilitant el trànsit de bicicletes.

En una segona fase s’haurien d’aplicar, també, mesures de millora de la senyalització i la il·luminació d’aquest pas de la C-31, justament per enfortir la seguretat dels centenars d’usuaris que diàriament hi circulen, molts d’ells treballadors/es.

El Dia Mundial del Medi Ambient és una bona data per tal de reivindicar aquest tipus d’actuacions, relacionades tant amb un model de mobilitat més sostenible i segur com amb un entorn natural que manté encara uns bons nivells de qualitat al voltant de Barcelona.

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 5 de juny de 2013