Preguntes i respostes en relació amb l’Acadèmia Cultura

1.- Què és l’Acadèmia Cultura?

És una petita escola concertada d’una línia, al barri de Collblanc-La Torrassa de l’Hospitalet del Llobregat, amb més de 70 anys d’història. El titular és el director del centre des de fa 30 anys i el propietari de l’edifici és la parròquia Mare de Déu dels Desemparats, que el va rebre com a herència d’una particular al 2014, i gestionat per l’Arquebisbat de Barcelona des del juliol del 2020.

2.- Què va passar a l’Acadèmia Cultura el març del 2021?

La titularitat va sol·licitar el tancament de l’activitat al final de curs, per problemes amb la propietat de l’edifici. Davant l’acceptació del Departament, l’escola havia de tancar a l’agost del 2021.

3.-  Quina solució plantejava el Departament d’Educació?

Pel que fa a l’alumnat, proposava a les famílies la seva distribució entre els centres de la zona, que ja tenien el 80% de les seves aules amb sobreràtios o al límit.

Pel que fa a les 30 treballadores, se’n desresponsabilitzava del seu futur laboral.

4.- El Departament d’Educació tenia alguna responsabilitat?

Sí, ja que van acceptar acríticament el tancament, incomplint la normativa existent. A més, perjudicaven a l’alumnat del barri per incomplir l’acord signat amb l’Ajuntament el 19 de febrer de 2020, de construir una nova escola i estudiar una segona, quan ningú posava en dubte la continuïtat de l’Acadèmia Cultura.

5.- Què vam fer aleshores?

Famílies i treballadores, organitzades amb CCOO, vam iniciar mobilitzacions com recollida de signatures, concentracions a l’escola, l’Ajuntament i el Departament, reunions amb organitzacions polítiques i amb el Departament, finalitzant amb una acampada al propi Departament a partir del dilluns 10 de maig.

6. Quan s’albira la solució?

El dimecres 12 de maig, les CCOO amb el nostre Secretari General, Javier Pacheco, ens reunim   amb   l’aleshores   Conseller,   Josep Bargalló i la seva Cap de Gabinet. El Conseller planteja el pas de l’escola a la xarxa pública pel curs 2022-23, en una reunió que haurem d’organitzar amb totes les parts implicades, de forma immediata.

7.- Quan es planteja la solució definitiva?

En una reunió el dijous 13 de maig, amb, entre d’altres, el Conseller, el Director General de Centres Públics (i actual Conseller), l’alcaldessa de l’Hospitalet, la titularitat del centre, representants   de   l’Arquebisbat   i   en   Javier Pacheco. El Conseller i l’Alcaldessa plantegen la solució anterior i totes les parts es comprometen a analitzar-la, citant-nos a una reunió per l’endemà. En aquell moment, amb la rectificació del Departament, decidim aixecar l’acampada.

8.- Quan s’acorda la solució?

El divendres 14 de maig, ens tornem a reunir totes les parts i després del reconeixement del deute de la titularitat amb la propietat, el Director General de Centres Públics i actual Conseller, planteja la següent solució, que consta a l’acta:

La titularitat accedeix al pagament íntegre del deute i s’arriba a un acord.

El director general de centres públics relata els passos que caldrà fer un cop arribat a un acord. El primer pas és la retirada de forma immediata de la demanda de cessament d’activitat  que  va  presentar  la  titularitat.

Aquesta es posposarà i no es farà efectiva pel curs 2021/22 si no pel curs 2022/23. El Departament tornarà a ofertar els grups- classe de l’Acadèmia Cultura i es compromet a mantenir tots els grups concertats encara que aquests no arribin al mínim d’alumnes necessaris. Demana que tothom treballi per a que els alumnes actuals es quedin al centre i no facin efectiva la matrícula en els altres centres on s’han preinscrit.

També demana que la titularitat sol·liciti formalment la voluntat d’integrar-se a la xarxa pública al llarg de la propera setmana.

Informa que dilluns o dimarts de la propera setmana s’elaborarà l’informe tècnic per part del Departament amb la viabilitat de l’immoble.

9.- El Departament va signar l’acord?

Sí. L’acta l’exten el Gabinet d’Alcaldia de l’Ajuntament de l’Hospitalet, que l’envia a totes les parts per correu electrònic el dilluns 17 de maig, en la convocatòria de reunió del 19 de maig per al pagament del deute. El Director General no presenta cap esmena a l’acta ni per correu electrònic ni en la citada reunió la representant del Departament, na Isabel Fons, subdirectora general de centres concertats i privats. No pot dir que el Departament desconeixia l’acta de l’acord.

10.- Quines condicions s’havien de complir?

 • Pagament del deute de la titularitat a la propietat: realitzat en la reunió del 19 maig
 • Sol·licitud de revocament del tancament per part de la propietat: realitzat immediatament acabada la reunió del 14 de maig.
 • Informe tècnic de viabilitat de l’edifici per a la continuïtat de l’activitat: confirmat de paraula a la pròpia reunió per la representant del Departament, després de la visita dels tècnics a l’escola el 17 de maig.
 • Autorització del Departament a prorrogar el concert un any més: realitzat.
 • Sol·licitud de la titularitat de traspàs a la xarxa de la Generalitat de Catalunya: enviada el 21 de juny de 2021.

11.- Què ha fet el Departament des d’aleshores?

Al mes de setembre es va reunir amb la titularitat per començar els treballs per al traspàs. Així, la titularitat va enviar el 30 de setembre la relació de treballadores. El 14 d’octubre es va realitzar una nova reunió per explicar com s’havia d’anar introduint la informació necessària. Al mes de novembre es van realitzar dues reunions telemàtiques per anar resolent dubtes sobre la documentació. A mitjans de desembre, la titularitat sol·licita que es revisi la documentació lliurada, sense resposta. El 18 de gener, torna a insistir i se’ls respon el 19 de gener conforme que estaven pendents de revisar la documentació.

El 27 d’octubre, la Cap de la secció d’obres i manteniment signa un informe tècnic basat en la visita del 17 de maig.

És a dir, que durant el primer trimestre del curs, el Departament treballa en la implementació de l’acord.

12.- Quan manifesta el Departament alguna problemàtica?

Oficialment no diu res ni a la titularitat ni a CCOO. Durant el mes de desembre, l’Ajuntament ens informa de que el Departament els ha comentat alguna dificultat, però no és fins la reunió formal que sol·licitem l’Ajuntament i CCOO, realitzada finalment el 2 de febrer, que el Departament ens informa de la seva postura.

A data 14 de febrer, l’institut que hauria de rebre l’alumnat del Cultura no ha rebut cap notícia per part del Departament.

13.- Què al·lega el Departament per incomplir l’acord?

La situació de l’edifici no permetria complir les exigències normatives per a albergar un centre públic, sense una inversió d’uns tres milions d’euros i una obra de diversos mesos durant els quals no podria estar ocupat l’edifici.

Aquesta situació els impediria complir totalment el Decret Llei 10/2019, de 28 de maig, del procediment d’integració de centres educatius a la xarxa de titularitat de la Generalitat.

14.- Què proposa el Departament?

 • Traspassar els grups d’infantil i primària a un centre de nova creació, que ocuparien els barracots que quedaran lliures al mes de setembre per la inauguració del nou edifici de l’Escola Ernest Lluch.
 • Traspassar els grups d’ESO a l’Institut Fontseré, a gairebé 30 minuts del barri, incrementant una línia més en tots els cursos.
 • Desresponsabilitzar-se de les treballadores de l’Acadèmia Cultura, que quedarien sense feina.

15.- Què implica aquesta solució?

 • Acabar amb un projecte educatiu amb més de 70 anys d’història al barri.
 • Separar l’alumnat de la totalitat de les seves docents.
 • Agreujar la situació de sobresaturació dels centres del barri, per l’eliminació d’una escola. Recordem que el 19 de febrer del 2020 el Departament i l’Ajuntament van acordar la creació d’una escola nova més i l’estudi de la necessitat d’una segona.
 • Impedir la reducció de ràtios a P3 en aquests barris per al proper curs, compromesa pel Departament en la presentació dels pressupostos pel 2022.
 • Incrementar una línia més a un institut de màxima complexitat, amb les dificultats de gestió que comporta, superant les ràtios màximes en alguns cursos, i eliminant el seu projecte educatiu per l’eliminació de les possibilitats de desdoblaments.
 • Destruir 30 llocs de treball, malbaratant la seva experiència docent.

16.- Què proposem les CCOO?

 • Un acord de Govern extraordinari per traspassar el centre a la titularitat de la Generalitat fent front als problemes de l’estat de l’edifici, per garantir les necessitats d’escolarització en les millors condicions possibles a l’alumnat d’aquest barri. Només caldria fer les inversions de seguretat imprescindibles en l’actual edifici durant el temps necessari per a la construcció d’un nou centre. No dubtem de l’ampli suport parlamentari que concitaria aquesta solució.
 • Construcció de la nova escola al solar dels barracots de l’actual Escola Ernest Lluch.
 • Traspàs de l’Escola Nova Cultura (o el nom que es decideixi) al nou edifici quan estigui finalitzat.
 • Continuar els treballs per a l’emplaçament d’una segona nova escola als barris de Collblanc-La Torrassa-La Florida.
 • Començar els treballs de modificació del Decret Llei 10/2019, per aconseguir la seva aplicació en aquells casos que sigui necessari per necessitats d’escolarització en un futur, quan hi hagi problemàtiques amb l’edificació.
Cambray Compleix Academia Cultura

Feu clic per descarregar les preguntes i respostes en relació amb l’Acadèmia Cultura en format PDF

#CambrayCompleix