CCOO exigeix al Govern de la Generalitat la convocatòria d’oferta pública d’ocupació per reduir la temporalitat i recuperar les plantilles d’abans del 2012

Proposta urgent de negociació

Des de 2012 fins ara, els llocs de treball de la Generalitat s’han reduït en més de 10.000 places i el nombre de persones interines, o laborals temporals, ha arribat a quasi el 25% sobre places estructurals i més del 30% si es compara sobre la suma d’estructurals i conjunturals.

Davant aquesta situació, els sindicats de la Mesa General de la Funció Pública hem demanat, de forma reiterada, una proposta d’oferta pública d’ocupació de caire plurianual per recuperar l’ocupació i reduir la temporalitat a la causada exclusivament per causes conjunturals, que com a molt haurien de situar-se entre el 5% i el 8% de la plantilla.

CCOO exigim al Govern de la Generalitat una proposta urgent de negociació per restablir als empleats públics les condicions de treball que ens han estat arrabassades, el retorn de les pagues pendents, increment salarial per no perdre poder adquisitiu i una oferta pública plurianual d’ocupació suficient.

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 23 de març de 2017