CCOO demana adaptar el Decret 77/2020 a la regulació bàsica del teletreball de totes les administracions públiques i que sigui d’aplicació al conjunt de la plantilla

Cal incorporar les millores en els mitjans tecnològics i el seu manteniment introduïdes per l’EBEP en una nova negociació del Decret de la Generalitat de Catalunya que ara només és aplicable a una part del personal

L’Àrea Pública de CCOO vam participar el passat 23 de desembre a la Comissió Paritària de Seguiment sobre el teletreball derivada de l’acord subscrit pel sindicat a Mesa General de Negociació de l’Empleat Públic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. A la reunió, com ja havíem fet anteriorment a la Mesa General, vam reclamar la necessària adequació del vigent Decret 77/2020, pel qual es regula la prestació de serveis en la modalitat de teletreball per al personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i els seus organismes autònoms, a la regulació bàsica establerta l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP) que indica que els mitjans tecnològics i el seu manteniment han de ser a càrrec de l’Administració, qüestió que no va voler ser recollida durant la negociació de l’acord que va originar el decret malgrat la insistència de CCOO.

L’administració proposa com a mitjans tecnològics la denominada “Caixa TIC” composta per un ordinador portàtil amb telefonia incorporada, una pantalla (a banda del portàtil), un ratolí, un teclat, auriculars i micròfon, replicador de ports d’USB, i un wifi portàtil (MiFi) que es començaria a distribuir a partir del març encara que no fan públics els criteris d’assignació. CCOO considera aquesta proposta de l’Administració com un primer pas per adequar-se a la regulació de l’EBEP però cal introduir altres aspectes en el concepte de mitjans tecnològics com:

– Dotar de material per al teletreball com mobiliari un mobiliari adequat per suportar moltes hores de treball amb pantalles de visualització de dades, així com un sistema d’emmagatzematge adequat.
– Proporcionar aplicacions per poder fer teletreball amb garanties de seguretat de la informació.
– Compensar els costos al domicili pel teletreball sobretot en cas d’utilitzar-se mitjans propis i assegurar la reposició en cas de pèrdua o la reparació, amb la provisió d’equips de substitució, i preveure’n la degradació.
– Adaptar el lloc de treball al teletreball al domicili, en especial per a persones especialment sensibles, per evitar riscos ergonòmics.
– Definir les responsabilitats, d’objectius, de mecanismes de coordinació amb la resta de companys i companyes i els comandaments.
– Establir instruccions d’ús dels equips, les de seguretat de la informació i les de protecció de les dades tractades per la persona treballadora i l’assistència tècnica eficient que sigui adequada en relació amb les aplicacions i els equips informàtics.
– Proporcionar aplicacions per exercir els drets de la representació legal de les persones treballadores.

Tanmateix, CCOO demana que l’àmbit d’aplicació de la nova regulació del decret ha de ser la totalitat dels llocs de treball susceptibles de ser desenvolupats de manera no presencial que s’ampliï l’àmbit d’aplicació actual d’unes 40.000 persones a les aproximadament 165.000 que treballen als departaments i entitats autònomes i s’inclogui el personal docent, l’estatutari dels serveis de salut, així com els cossos de Mossos d’Esquadra, Bombers i Agents Rurals i el que ocupa llocs de treball en centres penitenciaris i de justícia juvenil que estan exclosos a pesar d’haver teletreballat durant la fase de confinament que hem viscut.

Un altre aspecte que CCOO reclama desenvolupar és habilitar espais de cotreball amb altres administracions i organismes públics perquè  puguin ser emprats pel personal al servei de la Generalitat.

Les dades sobre teletreball presentades per Funció Pública indiquen que només el 12,52 % de les persones ha estat formada per a aquesta modalitat de prestació i que hi ha departaments que estan teletreballant al 90 % mentre que altres ho estan al 10 %. Cal donar impuls a la formació.

Davant de les dades CCOO tornem a reclamar a la Funció Pública que assumeixi la seva responsabilitat sobre les condicions de treball de tota la plantilla de la Generalitat, i es faci una aplicació homogènia i universal de les mesures de teletreball a tota la plantilla que ha de garantir la seguretat de les persones i el correcte funcionament dels serveis públics.