Acord estatal per prorrogar els convenis

‘Gaceta Sindical Digital’ especial sobre els convenis col·lectius d’àmbit estatal

Paral·lelament a la jornada de lluita a Catalunya, el 23 de maig, CCOO, UGT, CEOE i CEPYME van arribar a un acord per prorrogar els convenis col·lectius més enllà del que dicta la reforma laboral, donant vida a la ultraactivitat dels convenis i no permetent-ne la pèrdua de vigència. Aquest acord posa en valor la negociació col·lectiva i les regles del joc de les relacions laborals i ajudarà que centenars de convenis no decaiguin el proper 7 de juliol. Al voltant del 40% dels convenis que s’apliquen a Catalunya són d’àmbit estatal. Ara han de ser les patronals territorials, sectorials i d’empresa les que facin seu aquest acord i desbloquegin la seva negociació col·lectiva.

Feu clic per veure el número especial 165 de Gaceta Sindical Digital sobre els convenis col·lectius d’àmbit estatal.