XI Trobada de Tardor de l’Àrea de Previsió Social Complementària de CCOO de Catalunya

ANÀLISI DE LES DESPESES AMB L’APLICACIÓ DE LA DIRECTIVA IORP II

El passat dia 15 de novembre, a la sala 11 (1r pis) de la seu de CCOO de Catalunya, Via Laietana, 16 (08003, Barcelona), s’ha  celebrat la XI TROBADA DE TARDOR per a membres de comissions de control de plans de pensions del sistema d’ocupació, organitzada per l’Àrea de Previsió Social Complementària de CCOO de Catalunya.

A la XI TROBADA DE TARDOR s’ha abordat, principalment, la gestió de les despeses dels plans de pensions per part de les entitats gestores amb la aprovació de la Directiva europea IORP II. Van participar tècnics i professionals que van desenvolupar la qüestió des de diversos punts de vista: institucional, de l’entitat dipositària, del consultor i de les comissions de control.

A la reunió del passat dia 15 de novembre també van tractar el reconeixement del Curs superior de plans i fons de pensions per a membres de comissions de control així com la presentació del document elaborat per el grup d’inversions de CCOO de Catalunya sobre les inversions immobiliàries als fons de pensions del sistema d’ocupació.


PROGRAMA                              2PONENCIES%20(1) 
                                              2IMATGES