Acció Sindical en Salut Laboral: Idees i propostes per a la intervenció en l’empresa.

De la visualització a la prevenció de les malaties professionals

En aquest document, et
presentem una proposta de procediment de l’actuació per a la visualització, la
notificació i la prevenció de les malalties professionals i relacionades amb el
treball, que pots utilitzar com a base per adaptar-ho a les condicions de
treball de la teva empresa. Per això, està pensat com una guia de discussió
entre els delegats de prevenció i la secció sindical i/o comitè d’empresa, per
obtenir així una proposta que posteriorment pugueu presentar a l’empresa i
abordar aquesta problemàtica.


català

castellà