Centre Odontològic Drs. Miravé

Ofereix les avantatges d’una Pòlissa Dental Familiar sense haver de pagar cap tipus de quota, amb serveis gratuïts com visites odontològiques, higiene dental anual, revisions odontològiques, visites d’urgència… i tarifes preferencials
Clic aqui per veure les tarifes preferencials

Tant els serveis gratuïts, com les tarifes preferencials son d’aplicació als familiars de primer grau (en el mateix domicili)

Promoció d’estiu

Ima Promo Juny 2021