Atlantis – CCOO Lleida

Logo Atlantis Assegurances

ATLANTIS, el servei assegurador de CCOO, t’ofereix un ampli ventall de productes dissenyats per cobrir totes les necessitats asseguradores de la teva família: COTXE, LLAR, ACCIDENTS, CARAVANA, VIDA, PLA D’ESTALVI, PLA DE PENSIONS, PLA DE PREVISIÓ ASSEGURAT.

Tots els afiliats i afiliades es beneficien d’unes condicions molt especials: descomptes al preu de les assegurances, assessorament personalitzat, atenció telefònica integral… A més, ATLANTIS inclou en les seves pòlisses, de forma gratuïta, la cobertura de Protecció d’Assegurances per Desocupació.

Si ets delegat sindical, demana l’assegurança gratuïta d’accidents d’Atlantis.