Coronavirus

capcalera coronavirus

Coronavirus

En defensa de les treballadores i els treballadors davant la crisi sanitària, laboral, social i econòmica del Coronavirus COVID-19

CCOO de Catalunya recull en aquest apartat totes les informacions ordenades sobre l’evolució del coronavirus COVID-19 respecte del món del treball.

CCOO afronta la crisi provocada pel coronavirus amb tres objectius:

  1. Prioritzar la negociació amb els governs i les patronals per obtenir mesures generals, que evitin la individualització dels problemes i garanteixin la protecció a les persones afectades. Els criteris fonamentals són:
  • Evitar els acomiadaments
  • Assegurar que tothom cobri a final de mes
  • Vetllar per la protecció dels col·lectius de personal sanitari, d’emergències i totes aquelles persones sobre les que recau l’acció
  • Evitar un daltabaix econòmic i social derivat d’aquesta crisi
  1. Gestionar el conflicte a les empreses.
  2. Assessorar totes les persones que ho necessitin.

Telèfon: 933 100 000 (de dilluns a divendres de 9.00 a 19.00 h)
Consultes en línia: https://consulta.ccoo.cat