Logo Salesa Web

Institut Auditiu Salesa

20% a les adaptacions binaurals (dos) d’audiòfons i del 10% a les adaptacions monoaurals (un).

Logo Salesa Web

Institut Auditiu Salesa

20% a les adaptacions binaurals (dos) d’audiòfons i del 10% a les adaptacions monoaurals (un).