Vídeos de la jornada “La funció dels CEE en les polítiques europees de futur”

Feta a Barcelona el dimarts 20 d’octubre de 2020

El dimarts 20 d’octubre de 2020, la Secretaria d’Internacional i Cooperació de CCOO de Catalunya, juntament amb les federacions CCOO d’Indústria, CCOO de Serveis i Federació de Serveis a la Ciutadania (FSC) del sindicat, ha organitzat la jornada “La funció dels CEE en les polítiques europees de futur”, sobre els comitès d’empresa europeus (CEE).

 

Feu clic per veure els vídeos de la jornada:
presentació
estudi ETUI
el cas Alstom
taula d’experiències
taula rodona
cloenda

 

Més informació