Signem l’acord sobre la igualtat i la no-discriminació LGTBI a l’àmbit laboral

L’Acord sobre la igualtat i la no-discriminació LGTBI en l’àmbit laboral ja és una realitat i comença a caminar en forma de reial decret. Aquest acord, signat a Madrid, suposarà la implementació de protocols contra la violència, amb pràctiques preventives i mecanismes de detecció i actuació, semblants als utilitzats contra la violència de gènere.

El secretari general estatal de CCOO, Unai Sordo,  considera que les empreses i els centres de treball són “un hàbitat particular” on es generen relacions jeràrquiques i de dependència, i també on hi pot haver discriminació, estigmatització o assetjament. Després de valorar la importància que l’acord sigui tripartit, ha assegurat que “el sindicalisme no pot romandre aliè a aquestes situacions i ha impulsat la creació d’eines que garanteixin la igualtat efectiva, com a mesures específiques per a les persones trans i per a la garantia dels drets de les persones LGTBI, pactades a través de la negociació col·lectiva. Així mateix en destaca que “la formació per  a la igualtat, incloent mòduls sobre els drets de les persones LGTBI, és essencial per erradicar la desigualtat”.

A partir d’aquest RD, les empreses amb més de 50 persones assalariades estaran obligades a implementar mesures i protocols contra la violència i l’assetjament cap a les persones LGTBI+, iniciant la negociació col·lectiva en un termini màxim de tres mesos per garantir la igualtat real i efectiva del col·lectiu. A la signatura hi ha participat també  la vicepresidenta segona del Govern i ministra de Treball, Yolanda Díaz; el secretari general d’UGT, Pepe Álvarez, i la presidenta de Comissió i Igualtat de la CEOE, María del Val. Sordo, evocant un poema de Pablo Neruda musicat per Jorge Drexler, ha subratllat que les persones LGTBI han patit històricament “més situacions de discriminació, assetjament, estigmatització o violència de diferents graus per un motiu que no fos en primera instància polític”. 

Des de CCOO de Catalunya ja fa temps que promovem diferents accions per tal de fer patent la igualtat als centres de treball i per defensar els drets de les persones LGTBI+, que són els drets de la classe treballadora.