CCOO guanya el conflicte col·lectiu interposat contra l’Associació Catalana d’Empresaris d’Ambulàncies (ACEA)

La sentència del Tribunal Suprem reconeix el dret a l’abonament de les hores de presència, nocturnitat i plus de cap de setmana a les vacances

CCOO va interposar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) una demanda relativa al conflicte col·lectiu contra l’Associació Catalana d’Empresaris d’Ambulàncies (ACEA).

El Tribunal Suprem, en sentència de 23 d’abril de 2019, recull que una remuneració s’ha de considerar habitual a l’efecte de vacances si es percep durant sis o més mesos dels onze precedents a les vacances. Per tant, la remuneració de vacances procedirà “sempre que es tracti de treballadors i treballadors que durant la majoria dels mesos presos en compte per a la meritació de vacances hagin percebut els complements retributius de referència”; d’aquesta manera es recull el dret de la persona treballadora a gaudir, durant el seu període de vacances, “d’unes condicions comparables a les relatives a l’exercici del seu treball”.

El Tribunal Suprem insisteix que durant les vacances ha de situar-se la persona treballadora que les gaudeix, en termes salarials, com si estigués exercint la seva activitat. S’estima, doncs, que aquesta remuneració a percebre pels tres conceptes d’hores de presència” treball nocturn i treball en diumenges i dies festius, arriba a ser habitual i ordinària, i per això haurà de ser inclosa obligatòriament en la remuneració del període de vacances.

CCOO i el Gabinet Tècnic Jurídic valoren molt positivament aquesta sentència que obliga a totes les empreses de Transport Sanitari de Catalunya a incloure, a la paga de vacances, la remuneració mitjana percebuda pels tres complements establerts en el conveni col·lectiu: hores de presència (article 14), retribució especifica del treball nocturn (article 19) i festivitats i diumenges (article 21).

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 6 de juny de 2019