CCOO aconsegueix la implantació del currículum anònim en els processos de selecció de personal a la Generalitat de Catalunya

El sindicat va proposar aquesta mesura, que afavoreix la igualtat efectiva entre dones i homes, a la mesa sectorial de negociació del personal d’administració i tècnic

Amb el curriculum vitae anònim o cec, CCOO vol lluitar contra la discriminació en el procés de selecció de personal temporal, en suprimir les referències personals, com el nom i cognoms, DNI, nacionalitat, el sexe o l’edat, la fotografia i el centre d’expedició de les titulacions, amb la finalitat de centrar-lo només en les capacitats de la persona candidata al lloc de treball a cobrir.

Aquest requeriment de no fer constar aquestes dades serà d’obligat compliment per a les persones candidates que, un cop seleccionades per a l’entrevista, hauran de presentar les referències personals necessàries i finalment acreditar les dades presentades quan conclou el procés de selecció.

Tanmateix, amb aquest acord s’adopten nous compromisos per a garantir la igualtat de tracte i oportunitats en la identificació del talent, l’accés a l’ocupació i la promoció professional, incorporant en les polítiques de selecció mesures innovadores que permetin progressivament avançar de manera decidida en la consecució de l’objectiu d’igualtat de tracte i oportunitats, així com a una participació equilibrada de dones i homes.

Per a CCOO, la signatura d’aquest acord de curriculum vitae anònim és una petita mesura més en la cerca de la igualtat efectiva entre dones i homes, que està encaminada a eliminar qualsevol classe de biaix conscient, però sobretot inconscient, en els processos de selecció, i es tendeix a garantir una participació equilibrada de dones i homes. El següent pas és treballar en l’entrevista personal on cal trencar estereotips de gènere i de valorar capacitats i habilitats que es consideren de dones.

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 17 de febrer de 2020