CCOO participa al projecte ESTOC 2020

Projecte ESTOC 2020 (Espai Sindical Transfronterer Occitània – Catalunya, 2020)

Codi: EFA306/19 

La lliure circulació de treballadors i treballadores és una llibertat essencial de la UE i un pilar del mercat únic. Les zones transfrontereres són molt sensibles a aquesta realitat. Per això, desenvolupar la seva capacitat i el seu potencial d’integració i consolidació en el món del treball és un factor clau per a l’enfortiment del mercat únic.

La Confederació Europea de Sindicats (CES), a la qual pertanyen els socis d’ESTOC 2020, va adoptar la “Recomanació als governs dels estats membres i a la UE relativa a la supressió dels obstacles a la mobilitat dels treballadors fronterers a Europa”. La Comissió Europea va dictar la comunicació “Estimular el creixement i la cohesió de les regions frontereres de la UE”.

L’ESTOC 2020 planteja aplicar aquestes polítiques a l’espai occitanocatalà mitjançant l’aportació sindical a la transparència i al reforçament del mercat laboral, així com al foment de la cohesió territorial.

Objectius

Objectiu principal:

  • Explotar les possibilitats del mercat laboral transfronterer, millorar-ne la transparència, afavorir i incrementar una millor mobilitat dels treballadors i les treballadores, i augmentar les possibilitats d’ocupació.

Objectius específics:

  • Donar a conèixer el mercat de treball occitanocatalà com a espai propici a l’ocupació.
  • Informar i guiar els treballadors i les treballadores (actius, estacionals, desocupats, dones, joves) sobre el treball transfronterer.
  • Consolidar una xarxa sindical d’acompanyants experts en treball transfronterer.

Resultats principals

  • Diagnòstic del territori transfronterer occità i català.
  • Portal d’Internet específic per als treballadors i les treballadores transfronterers.
  • Xarxa sindical d’acompanyants experts en treball transfronterer.

Vídeo de l’acte de cloenda del projecte transfrnterer ESTOC 2020


Fotografies de la formació de la xarxa d’experts realitzada a Barcelona el 21 i 22 d’abril del 2022

Projecte Estoc 1
Projecte Estoc 2
Projecte Estoc 4
Projecte Estoc 3

Socis

CCOO, USOC i UGT de Catalunya
CGT, CFDT, UNSA, FO i CFTC d’Occitània

Logo Petit Comissio Obrera Nacional De Catalunya
Logo Petit Usoc
Logo Petit Ugt Catalunya
Logo Petit Cgt Occitanie
Logo Petit Cfdt Occitanie
Logo Petit Unsa Occitanie
Logo Petit Force Ouvriere
Logo Petit Cftc Occitanies

Socis associats:
SOC, Pôle emploi, CTESC i CESER

Logo Soc Horitzontal Petit
Logo Pole Emploi
Logo Ctesc Lletres
Logo Ceser Occitanie

Aquest projecte està cofinançat en el marc del programa INTERREG V-A España-Francia-Andorra POCTEFA 2014-2020, 3a convocatòria.

Pressupost total: 174.065,52 euros
Cofinançament FEDER: 65 %

Baner Projecte Estoc Poctefa Ue Internacional