“Més FP, menys desigualtats”

Article de Ricard Bellera, secretari de Treball i Economia de CCOO de Catalunya, publicat a ‘El diari de l’FP’ (22-09-2022)

“Quan tenim al davant la negociació dels pressupostos de la Generalitat per a l’any 2023, l’esforç del Govern a l’hora d’activar el paper corrector que tenen educació i formació sobre les desigualtats a Catalunya ha de ser evident”

A cop de crisi. Començant per la Gran Recessió fins arribar a l’actual inflació, els darrers 15 anys han estat marcats per forts impactes en la nostra economia. Amb cadascun d’ells ha augmentat la desigualtat i la precarietat de la població, sense que es pogués recuperar en els períodes de bonança. Posem-hi algunes dades. Quan feia fallida Lehman Brothers, un 16,6 % dels catalans i catalanes vivia sota el llindar de la pobresa. L’any passat era el 19,9 %. Un augment significatiu, però que sembla irrellevant si el comparem amb la situació dels menors de 16 anys. Si l’any 2008, una de cada sis persones d’aquest col·lectiu era “pobra” en termes estadístics, avui ho és gairebé una de cada tres, amb un percentatge que s’apropa al 30 %. La concatenació de crisis ha aprofundit i cronificat la pobresa de les llars de rendes més baixes, especialment en el cas de les llars monoparentals, de les famílies nombroses, o d’aquelles amb baixa intensitat laboral. I el que és pitjor, com mostra l’informe Desigualtat i pacte social, coordinat recentment per Luis Ayala, a falta de polítiques públiques fortes, aquesta pobresa es transmet amb creixent facilitat d’una generació a la següent.

Feu clic per llegir l’article “Més FP, menys desigualtats” a El diari de l’FP