El Consell Nacional de CCOO de Catalunya s’adhereix al Manifest pel Pacte Nacional pel Referèndum

Ho ha decidit en la reunió d’aquest matí

En l’informe general, Joan Carles Gallego ha fet una valoració de la situació actual dels Pressupostos de la Generalitat per al 2017. El Consell Nacional ha validat també els avals presentats pel candidat a la Secretaria General, Javier Pacheco, i ha fet un minut de silenci pels dos agents rurals morts a mans d’un caçador el passat dissabte.

El Consell Nacional de CCOO de Catalunya ha decidit en la seva reunió d’avui dimecres, 25 de gener, donar suport i adherir-se al Manifest del Pacte Nacional pel Referèndum, per considerar que els seus continguts s’ajusten perfectament a la posició que sempre ha mantingut i defensat el sindicat.

El Consell ha valorat positivament que el manifest insti als Governs de Catalunya i l’Estat espanyol a superar dificultats polítiques i els apriorismes per assolir l’acord que estableixi les condicions i les garanties justes i necessàries per a la celebració d’un referèndum reconegut per la comunitat internacional, el resultat del qual haurà de ser políticament vinculant i efectiu.

CCOO de Catalunya considera encertat el reconeixement que fa el Manifest del Parlament de Catalunya, com a institució democràtica on es manifesta la voluntat popular d’un país. En aquest sentit, CCOO dóna suport a les iniciatives i acords que sorgeixin del Parlament per a l’articulació d’aquest referèndum acordat.

El Manifest, igual com ho ha vingut fent CCOO, reclama solucions polítiques als problemes polítics, apel•lant al coneixement i la validació de la voluntat majoritària del poble expressada amb el vot.

El Consell Nacional de CCOO de Catalunya també està d’acord amb el Manifest del Pacte Nacional pel Referèndum quan diu que aquest ha de propiciar que tothom se sentit cridat a participar, propiciant un debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat de condicions entre les legítimes opcions que avui es manifesten a Catalunya.

El Manifest ha estat presentat al Consell Nacional de CCOO Catalunya per part de Joan Carles Gallego, secretari general, qui participa en nom del sindicat a les reunions del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, on va sorgir la proposta d’impulsar el Manifest del Pacte Nacional pel Referèndum.

Pressupost Generalitat 2017

Joan Carles Gallego ha dedicat també un espai a l’apartat de Pressupostos de la Generalitat per al 2017, destacant que es constata una certa situació de paràlisi de l’acció de govern. El debat del Pressupost s’estableix més en termes superestructurals, en la lògica de l’estabilitat parlamentària al voltant d’un full de ruta determinat, que no pas en la resposta a les demandes econòmiques i socials. Gallego ha destacat que CCOO ha incidit en el debat pressupostari, amb una anàlisi crítica i una bateria de propostes sota els eixos de lluita contra la pobresa (Renda Garantida de Ciutadania), ocupació (paper dels serveis públics), recuperació de condicions dels treballadors/es públics (recuperar drets) i l’impuls a l’activitat econòmica (política industrial). Al mateix temps, l’informe situa que el problema dels Pressupostos no rau en el dèficit fiscal, tot i que aquest és cert i necessari superar; avui el problema principal és la renúncia que fa el Govern a utilitzar competències pròpies i recaptar 800 milions d’euros més, i a una fiscalitat justa i progressiva: és per això que CCOO ha reclamat actuar sobre impost de successions, tipus IRPF de rendes altes i patrimoni.

Demandes a governs i patronals

El Consell Nacional ha aprovat situar la negociació col•lectiva a l’ofensiva, en relació a les retribucions dels treballadors i les treballadores i la qualitat de l’ocupació, proposant a les organitzacions empresarials aprofundir en la negociació d’aspectes que incideixen en la millora de la contractació i dels convenis col•lectius. El Consell Nacional ha emplaçat també al Govern estatal a derogar la reforma laboral i a negociar la suficiència d’ingressos de la Seguretat Social, I també ha emplaçat al Govern català a aprofundir en la lluita contra la precarietat laboral i el frau en la contractació. El Consell Nacional ha decidit explorar la possibilitat d’impulsar mobilitzacions laborals a finals de febrer o març si no hi ha moviments per part de governs i patronals a les demandes sindicals.

Validats els avals del candidat a la Secretaria General

En el marc de la reunió, el Consell Nacional de CCOO de Catalunya ha aprovat el pressupost de CCOO de Catalunya per l’any 2017, ha validat els avals presentats pel candidat a la Secretaria General, Javier Pacheco, i també ha realitzat un minut de silenci pels dos agents rurals morts a mans d’un caçador el passat dissabte, i que estaven vinculats al sindicat.

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 25 de gener de 2017