El Tribunal Suprem dona la raó a CCOO i entén que l’aplicació del pacte d’estadis a l’ensenyament concertat discrimina les dones amb reducció de jornada per cura d’infant

Desestima el recurs presentat pel Departament d’Ensenyament

El Tribunal Suprem (TS) no va admetre el recurs que el Departament d’Ensenyament va presentar-hi. Anteriorment, el Tribunal de Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va fallar a favor a favor d’una treballadora a la qual se li va denegar el pagament d’un estadi (complement per antiguitat) perquè no tenia el percentatge suficient de jornada en pagament delegat. Aquesta treballadora difícilment podria assolir aquesta dedicació en pagament delegat ja que tenia una reducció de jornada per cura d’infant.

Si tenim en compte que són les treballadores les que, en un 95%, solen fer ús d’aquest tipus de reducció de jornada, el que se’n conclou és que l’aplicació del pacte d’estadis discrimina les dones. Efectivament, en el seu moment, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va entendre que denegar el pagament a aquesta treballadora entrava en conflicte amb la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes.

Després de la no admissió per part del TS del recurs del Departament d’Ensenyament, la sentència és ferma i no pot ser recorreguda.

La Federació d’Educació de CCOO entén que el Departament d’Ensenyament, a partir d’ara, hauria de pagar els estadis a totes les treballadores que estiguin en aquesta situació. Tanmateix, aquesta inadmissió confirma allò que CCOO porta exigint des de fa molt temps i referma la postura que ha defensat en el seu moment: la necessitat de fer un nou redactat del Pacte d’estadis.

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 21 de juny de 2018