Treballadores de la llar davant la COVID-19

CCOO de Catalunya ha elaborat un seguit de preguntes freqüents relacionades amb la problemàtica que es poden trobar les treballadores de la llar davant la COVID-19 i que engloben temes com els efectes de posar-se malalta, el subsidi per atur, els acomiadaments o les mesures de protecció, entre d’altres.  

Posa’t en contacte amb el teu metge o metgessa de família.

Tens dret a una prestació de la Seguretat Social.
Hauràs de sol·licitar la prestació a través de la web següent: https://sede.seg-social.gob.es.

Estar en aïllament preventiu per coronavirus implica tenir els mateixos drets.

 

Haurà de continuar pagant-te el salari complet, encara que no treballis.
Si decideix no pagar-te sense arribar a un acord, ho has de denunciar.

 

En l’àmbit del servei domèstic no són aplicables les causes de força major
ni l’acomiadament objectiu.

Així, si et diu que no vagis al domicili per precaució, no hi ha motiu per prescindir del teu
treball, per la qual cosa ha de continuar pagant-te el salari.

 

En el context de l’estat d’alarma s’ha establert un subsidi extraordinari per a les
treballadores de la llar donades d’alta a la Seguretat Social abans del 14 de març del 2020 que
hagin vist reduïda la seva jornada o finalitzat el seu contracte.

La quantitat d’aquest subsidi extraordinari és del 70 % de la base reguladora, amb el
límit de l’equivalent a l’SMI.

Per sol·licitar-lo, cal acreditar la pèrdua total o parcial de l’activitat, amb una
declaració responsable signada per la persona ocupadora, una carta d’acomiadament, una
comunicació de desistiment o la baixa a la Seguretat Social.

 

S’ha establert una prestació per a persones autònomes per cessament d’activitat a
causa de la COVID-19.

 

Si estàs treballant (amb contracte o sense, com a externa o com a interna), en cap cas la persona
ocupadora et pot impedir sortir al carrer.

 

La persona ocupadora està obligada a atendre les mesures de protecció necessàries davant
la pandèmia de coronavirus.

Ha de procurar-te equips de protecció individual (gel hidroalcohòlic, guants, màscares,
bata…).

 

Si tens contracte de treball i estaves donada d’alta a la Seguretat Social, tens dret a un
subsidi
extraordinari per manca d’activitat
. Aquest subsidi es cobrarà cada mes a partir
del
dia en què es produeixi la reducció de l’activitat o l’acomiadament.

En cas de deixar de prestar serveis o de reducció de jornada, és necessari un document de
l’empresa (declaració responsable) per acreditar la situació i la
data d’inici d’aquesta nova situació. En cas d’acomiadament es pot
justificar amb la carta d’acomiadament o l’acreditació de la baixa de la Seguretat
Social.

La quantia del subsidi serà del 70 % de la base reguladora de la Seguretat Social. No podrà ser
superior al salari mínim interprofessional, exclosa la part proporcional de les pagues
extraordinàries.

Aquesta prestació, la pots sol·licitar si no comptes amb un permís retribuït
recuperable.

 

No. Et suggerim que et posis en contacte amb el Centre d’Informació per a  Treballadors
Estrangers de CCOO (CITE) perquè et proporcionin més informació. El seu telèfon
és el 93 481 27 20.

Treballadores de la llar davant la COVID-19

Pot descarregar-te aquesta informació al següent link Treballadores de la llar davant la COVID-19