Com s’efectua, a partir d’ara, el reconeixement dels fills a càrrec de persones treballadores afectades per ERTO?

CCOO de Catalunya celebra l’agilitat en la resolució de tràmits de prestacions per ERTO i que el SEPE faciliti altres vies per poder desencallar molts casos

Si fins ara el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) a través d’un comunicat, assegurava que un cop es reconeguessin les prestacions de les persones afectades per ERTO, passaria a regularitzar d’ofici les quanties a qui tingués dret i no es disposés de la confirmació del fill o fills a càrrec, sense que les persones afectades haguessin de fer cap gestió, ara, per tal d’agilitar el procés, el SEPE posa a la disposició de les persones treballadores afectades un formulari que permet comunicar al SEPE  el fills o filles a càrrec.

Aquest formulari, model de declaració responsable s’ha d’enviar correctament omplert a [email protected], però només les persones treballadores afectades per ERTO que encara no ho hagin fet i únicament quan la seva base reguladora diària superi els 52,29€ ja que, en cas contrari, el nombre de fills o fills a càrrec no afectarà a la quantia de la prestació. Qualsevol altra incidència caldrà remetre’s al correu [email protected].

Amb aquesta nova via, esperem que es puguin resoldre molts casos encara pendents de resoldre, fet que permetrà a moltes famílies, suavitzar el sotrac econòmic que estan patint.

 

FORMULARI
Per acreditar el reconeixement del fills a càrrec cal omplir el següent formulari i enviar-lo al correu electrònic [email protected]