CCOO de Catalunya pren mesures de protecció davant el coronavirus i posa en marxa un servei d’assessorament per a consultes relacionades amb la seva afectació

CCOO de Catalunya continua les seves actuacions davant la crisi del coronavirus Covid-19. En aquest sentit, el sindicat segueix aplicant i difonent les instruccions de les autoritats sanitàries amb la voluntat de minimitzar la incidència dels contagis i contribuir a la salut pública.

CCOO de Catalunya manté l’activitat dels seus òrgans de direcció i dels seus serveis a l’afiliació. L’activitat sindical és necessària per a la protecció de la classe treballadora en aquest moment d’incertesa i de dificultats laborals, i per això el sindicat manté la convocatòria del seu Comitè Confederal del dia 18 de març, facilitant la participació mitjançant videoconferència. També informarà periòdicament l’afiliació de CCOO de Catalunya mitjançant la nostra revista Lluita Digital, i limita, tal com indiquen les instruccions de l’autoritat pública, l’activitat sindical i formativa del personal sanitari i d’emergències i altres col·lectius afectats.

CCOO de Catalunya ha posat en marxa un servei d’assessorament per a l’afiliació per a consultes laborals relacionades amb la crisi del coronavirus. Les consultes es resoldran en línia en un termini màxim de vint-i-quatre hores i es podrà fer mitjançant el web del sindicat https://consultacoronavirus.ccoo.cat, a partir del dijous 12 de març.

El sindicat ha decidit desconvocar totes les assemblees i actes massius durant els pròxims quinze dies, atenent les recomanacions de les autoritats sanitàries. Es comunicaran les noves dates tan aviat com sigui possible.

Reivindicacions de CCOO
El sindicat defensa la classe treballadora, també en la crisi causada pel coronavirus. En aquest sentit reivindica la gratuïtat i el reforç del servei telefònic sanitari del 061. CCOO demana al Govern un canvi en la normativa per fer ERO temporals que protegeixi més les treballadores i els treballadors, requerint l’autorització prèvia de l’autoritat laboral, que es pugui accedir a les prestacions sense períodes de cotització necessaris i que no es computin aquests períodes a l’efecte de consumir els períodes màxims de prestació de desocupació. CCOO reivindica fons públics per prestacions per a les persones treballadores i autònomes que puguin estar afectades per restriccions de mobilitat o tancament d’escoles o centres de treball, per indicacions de salut pública en cas de per necessitats de contenció comunitària. També celebra el reconeixement de situació assimilable a incapacitat per malaltia professional tots els casos d’aïllament preventiu o diagnosticat, i continua reclamant prestacions fins al 100 % en comptes del 75 % a partir del segon dia. El sindicat treballa per l’aplicació correcta de l’acord entre sindicats, patronals i Govern assolit en el Consell de Relacions Laborals.

Mesures de prevenció per al personal del sindicat
CCOO de Catalunya ha pres mesures de prevenció per al seu personal tècnic i administratiu. El sindicat ha iniciat un pla d’implementació progressiva de teletreball i reubicació alternativa de determinats llocs de treball, desenvolupa plans de contingència per assegurar les activitats imprescindibles per al cas que la situació empitjori, reforça el servei de neteja en tots els locals, i actualitzarà diàriament el canal intern USC amb les novetats que es vagin produint.

Actualització de dijous 12 de març
Seguint les disposicions del Govern de la Generalitat en relació al coronavirus queden suspeses totes les activitats de formació per a l’ocupació, de formació sindical i de formació per a persones adultes.

Més informació sobre el coronavirus a www.ccoo.cat/coronavirus

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 11 de març de 2020