CCOO de Catalunya valora positivament l’acord del Consell del Diàleg Social, que destina 60 milions d’euros a persones afectades per ERTO de qualsevol activitat

El sindicat ha reclamat l’impuls d’un gran consens en la gestió dels fons europeus per a la reconstrucció social i econòmica de Catalunya, la renovació del Pacte nacional per a la indústria i un nou acord interprofessional de Catalunya

CCOO de Catalunya valora positivament l’acord presentat avui a l’acte que ha tingut lloc al Palau de la Generalitat, presidit pel president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, on han participat els representants dels agents socials, econòmics i institucionals que formen part del Consell del Diàleg Social de Catalunya. Aquest acord mostra la utilitat de la concertació social i el paper fonamental que han de tenir els agents socials en les decisions de país que tenen a veure amb les condicions de vida i treball de la gent.

CCOO valora molt especialment la línia d’ajuts, amb un pressupost de 60 milions d’euros, que es destina a persones treballadores afectades per ERTO de qualsevol activitat o persones amb un contracte fix discontinu perceptores de la prestació especial que no s’han reincorporat plenament als llocs de treball en el període gener del 2021 – maig del 2021.

Es requereix estar en aquesta situació d’ERTO o situació d’atur derivada de fix discontinu a maig del 2021, sent el període d’observació des de l’1 de gener del 2021. En aquest supòsit l’import variarà en funció del temps de permanència des de l’1 de gener del 2021, i d’acord amb uns trams per mesos: fins a 3 mesos correspondrien 600 euros d’ajut; i de 4 a 5 mesos, 700 euros. L’acord destaca que es garanteix una tramitació àgil, la qual partirà d’un registre previ, amb formulari amb signatura per la persona sol·licitant, i fiscalització posterior a càrrec del pla corresponent.

El sindicat també valora molt especialment els ajuts que recull l’acord per a empreses i treballadors i treballadores autònoms per al suport a la seva solvència i a reduir l’endeutament que està ofegant milers de pimes i autònoms. La partida pressupostària dedicada a aquest apartat ascendeix a 993.282.410 euros.

En qualsevol cas, CCOO de Catalunya torna a demanar la necessitat d’utilitzar el marc del Consell del Diàleg Social per promoure grans consensos en la distribució adequada dels fons europeus per a la reconstrucció social i econòmica de Catalunya que impulsi un canvi de model econòmic i productiu posant el nostre país a l’avantguarda de la transformació digital i la lluita contra el canvi climàtic, per reformular el nostre mercat de treball aprofitant l’alta qualificació de la nostra mà d’obra amb llocs de treball estables i d’alt valor afegit. CCOO ha tornat a reclamar la renovació del PNI per recuperar sobirania industrial, equilibrar el pes del sector manufacturer en el PIB de la nostra economia i orientar el model productiu cap a l’economia circular i digital. Una estratègia que, juntament amb el reforç dels serveis públics i la millora de la cura i l’atenció a les persones, pot significar un augment importantíssim de llocs de treball a Catalunya. I, finalment, el sindicat ha recordat la necessitat d’impulsar el nou Acord interprofessional de Catalunya, que avui es troba en un punt mort a causa del poc interès que estan posant les patronals en l’avenç de les negociacions.

Declaracions de Javier Pacheco, secretari general de CCOO de Catalunya, per valorar l’acord