CCOO de Catalunya exigeix més recursos per al Sistema de Formació i Qualificació Professional de Catalunya


La Comissió Rectora del Sistema de Formació i Qualificació Professional de Catalunya que presidirà avui el president Pere Aragonès aprovarà una bateria de documents que han estat concertats els darrers mesos. Per valorar la bona feina realitzada per l’Agència d’FP, des de CCOO de Catalunya exigim al Govern de Catalunya que dediqui els recursos que són necessaris per fer realitat allò que està definit en el paper. La saturació a les aules (amb ràtios inassumibles des del punt de vista pedagògic), l’abandonament prematur dels estudis, que en el cas dels joves és del 20 %, la baixa qualificació reconeguda de les persones treballadores, o els importants reptes que enfrontem com a país davant la transició digital i ecològica, reclamen que incrementem els recursos que dediquem a l’FP, posant-nos a l’alçada d’altres comunitats i països europeus.

La Formació Professional és una important eina de cohesió social, de millora de la productivitat de les empreses i d’estabilitat de l’ocupació. La integració de la formació inicial i de la formació per a l’ocupació, que es va decidir per una majoria del 90 % al Parlament de Catalunya fa set anys, és una tasca complexa que necessita recursos extraordinaris i un esperit de concertació que es basa en la confiança i en l’assoliment de resultats visibles per la ciutadania. Quan Catalunya destaca a l’Estat per no disposar encara de cap centre integrat d’FP, aquesta ha de ser una de les prioritats immediates, perquè són aquests centres els que permeten avançar en l’oferta d’un servei integrat a les persones que inclogui l’orientació, l’acreditació i la formació permanent.

La formació professional dual requereix recursos extraordinaris per garantir que l’estada de les persones aprenents a les empreses sigui realment formativa i per facilitar-ne l’emancipació. També els reclama la formació professional no presencial en la qual CCOO de Catalunya detectem una manca de lideratge per part del Govern de la Generalitat. Les dades ens diuen que mentre l’iInstitut Obert de Catalunya com a centre públic perd alumnes en un 25 % de mitjana, la formació professional no presencial dels actors privats creix a una mitjana del 70 %. La pandèmia ha mostrat fins a quin punt és clau disposar de recursos telemàtics per donar continuïtat a la formació en situacions d’emergència sanitària, però l’FP no presencial és a més una eina clau per garantir l’accessibilitat a la formació especialitzada des de tot el territori, per facilitar que les persones treballadores puguin conciliar feina, formació i vida familiar o personal, o per adaptar-se a les fluctuacions demogràfiques i a les necessitats peremptòries del teixit productiu.

Un sistema de formació i qualificació professional que no disposi dels recursos i dels professionals necessaris, o que no es construeixi des de la confiança entre agents socials i Administració difícilment podrà assolir els seus objectius centrals que han de ser avui una transició justa del nostre model productiu i la millora urgent de la cohesió social i territorial.

A la Comissió Rectora del Sistema de Formació i Qualificació Professional hi participaran, en representació de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, secretari general; Teresa Esperabé, secretària general de la Federació d’Educació, i Ricard Bellera, secretari de Treball i Economia del sindicat.

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 29 de juliol de 2022