CCOO convoca 9 dies de vaga als supermercats de GLOVO a Barcelona per la millora de les condicions laborals dels seus treballadors i treballadores

La vaga començarà el proper divendres, 27 d’agost i afectarà als sis centres que Glovo té a Barcelona

CCOO de Catalunya, conjuntament amb els treballadors i les treballadores, ha convocat 9 jornades de vaga als supermercats de Glovo per reclamar la millora de les condicions laborals d’aquest col·lectiu. La vaga tindrà lloc els dies 27, 28 i 29 d’agost i els dies 3, 4, 5, 10, 11 i 12 de setembre i afectarà als 6 centres que Glovo té a Barcelona, concretament a c/ Marina, 94, c/ Girona, 120, c/ Francesc Carbonell, 43, c/ Consell de Cent, 133, Travessera de Dalt, 134 i Via Laietana, 24.

Els treballadors i treballadores dels supermercats de Glovo  són assalariats i estan contractats mitjançant una empresa de treball temporal, quan aquesta feina té un caire estructural i no temporal  i, per tant, no es justifica aquest tipus de relació laboral. A més les seves condicions laborals son molt precàries amb una llarga llista d’irregularitats que han portat a aquest col·lectiu a convocar la vaga amb el suport de CCOO.

L’aturada començarà el divendres 27 d’agost i anirà acompanyada de mobilitzacions en els 6 centres afectats. A les 9.30 està prevista una primera atenció als mitjans de comunicació per valorar la vaga a les portes del centre ubicat al carrer Girona 120. A les 10 hores, des de tots els centres sortiran els treballadors i treballadores en vaga, que amb bicis, motos i patinets aniran fins la seu de Glovo (c/ Pallars, 192) on es concentraran a les 11.30 hores.

Reivindicacions

Els objectius i reivindicacions que motiven aquesta convocatòria de vaga són:

– Que es reconegui que la relació laboral de totes les persones treballadores té caràcter estructural i no temporal i, per tant, no està justificada la utilització del model de contractació mitjançant Empresa de Treball Temporal. Consegüentment, que es faci efectiva la contractació indefinida amb l’empresa principal.

– Increment del valor d’hora treballada per tal de donar compliment a la legalitat vigent amb la forma correcta de contractació. Actualment, el preu d’hora del salari base no inclou la part proporcional de vacances. Regularització de les nomines abonades fins ara per donar-hi compliment. Preu hora ordinària: 12,22 €

– Increment del valor d’hora treballada en dies festius i diumenges amb un increment del 75 %

– Introducció del concepte plus transport, amb un valor de 70,08€/mes per compensació de les despeses diàries des del domicili de la persona treballadora al centre de treball i tornada.

– Introducció d’una compensació per ús de vehicle propi de qualsevol mena (incloent-hi vehicles motoritzats –amb motor d’explosió o elèctric -, patinets, bicicletes, etc.) consistent en 0,32 €/kilòmetre. Alternativament que l’empresa faciliti aquests mitjans de transport, així com el seu manteniment. Igualment l’empresa haurà de compensar la despesa en telefonia o proveir d’aquests dispositius.

– Que es garanteixi el dret al gaudiment dels dies de vacances legalment establerts.

– Que s’estableixi, per les persones repartidores, un temps de descans de 5 minuts retribuïts com temps efectiu de treball, per hora treballada, i que aquest es puguin gaudir de manera agrupada fins a un màxim de 20 minuts per 4 hores treballades.

– Que s’estableixi complement per treball de repartiment en dies de pluja consistent en un increment del 25% del preu d’hora ordinària. Aquest plus no serà compensable ni absorbible amb cap altre concepte.

– Que s’estableixi complement per treball nocturn (entre les 22:00 i les 06:00 hores) consistent en un increment del 25% del preu d’hora ordinària. Aquest plus no serà compensable ni absorbible amb cap altre concepte.

– Que totes les persones treballadores puguin accedir al registres de l’aplicació per tal de tenir coneixement de: propines, kilòmetres reals amb el vehicle (no en línia recta), productes demanats, horari de treball, així com al registre de jornada establert al RD-Llei 8/2019.

– Que es garanteixi l’abonament de la nomina abans del darrer dia del mes corresponent.

– Que s’estableixi un procediment per tal de gestionar les errades i correccions que es puguin produir a l’abonament de salari per còmput d’hores, serveis i plusos, amb el compromís per part de l’empresa d’efectuar les corresponent liquidacions abans del dia 15 del mes en curs.

– Que, en compliment de la LPRL ( Llei de Prevenció de Riscos Laborals) , totes les persones repartidores tinguin accés al locals del centre de treball, incloent-hi l’ús de lavabos, sales de descans o menjadors sense limitació durant el seu horari de treball. Que aquets locals disposin d’armaris amb clau per guardar les seves pertinences així com de punts de carrega elèctrica. Igualment que es disposi d’aigua suficient i que es trobi a disposició de les persones treballadores.

– Que no es produeixi cap represàlia com a conseqüència d’aquesta convocatòria i es deixin sense efecte les comunicacions d’acomiadament o finalització de contracte, així com qualsevol mesura disciplinaria que s’hagin produït des del passat 13 d’agost de 2021.

– Que als serveis “yo quiero” y “lo que sea” (aquells serveis que obliguen a la persona repartidora a fer una compra directa per poder complir la comanda), així com a qualsevol servei nou que la companyia pugui implementar, s’abonaran el plusos i quilometratges de la totalitat dels recorreguts (fins el punt de compra, fins el domicili del client i el retorn al centre de treball).

Vaga Supermercats Glovo Final Page 0001
Contra Versió 2 (3) Page 0001