Modificacions en relació amb la jornada, la paternitat o la maternitat i el subsidi per a majors de 52 anys

CCOO de Catalunya ha realitzat diverses infografies informatives en relació amb la modificació dels reials decrets 6 i 8 del 2019.

El Reial decret 6/2019, d’1 de març, es dedica a les mesures urgents per garantir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes a la feina i l’ocupació, mentre que el Reial decret 8/2019, de 8 de març, s’encarrega de les mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball.

Feu clic per veure:

Infografia sobre la jornada

Infografia sobre maternitat i paternitat

Infografia sobre els majors de 52 anys