Memòria de la 2a Assemblea sindical oberta

Amb el lema “Amb tu construïm el futur” el Consell Nacional de la CONC va convocar la 2a Assemblea sindical oberta (ASO) el dia 19 de desembre de 2019. Un procés que ha
durat 6 mesos i que ha finalitzat amb la presentació, a la reunió del Consell Nacional del dia 10 de juny de 2020, de les 25 propostes que formaran part del debat del 12è Congrés del sindicat.

L’Assemblea sindical oberta ha estat un procés participatiu adreçat a l’afiliació de CCOO de Catalunya i a la societat per definir les propostes que situïn el sindicat al capdavant de la defensa dels drets laborals i socials en uns moments de fortes transformacions del món del treball i de la societat, que situen reptes importants en relació amb l’acció sindical i a l’organització interna del sindicat.

L’organització de la 1a Assemblea sindical oberta va iniciar un model de participació al sindicat que dona molta importància a la deliberació col·lectiva i a la participació horitzontal de les persones que formem l’organització. Una metodologia que construeix les propostes de baix a dalt, sense documents previs ni ponències i recull les aportacions de les persones participants a partir de la seva experiència vital amb l’objectiu d’acostar les reflexions teòriques a la realitat de la gent.

A meitat del mandat congressual, i havent tancat el període de concentració d’eleccions sindicals, hem tornat a obrir un espai per a la deliberació. Ho fem en un context socioeconòmic i polític complicat per a la classe treballadora, on el sindicat ha de pensar bé la direcció dels seus passos.

Hem fet un balanç de les propostes aprovades en la primera ASO com un exercici de rendiment de comptes i transparència i per millorar la qualitat i l’amplitud de la participació. Hem potenciat la celebració d’assemblees a territoris, a empreses i sectors i a àmbits transversals com el comitè de dones i l’àmbit LGTBI. Hem fet un procés d’assemblees entre les persones joves del sindicat en el marc dels debats per a la conferència de joventut confederal.

Hem parlat de precarietat i desigualtats i també dels reptes estratègics que tenim com a societat; feminismes, diversitat, ecologisme, noves realitats del treball, digitalització, dades massives –big data-, robotització, noves formes d’organitzar els treballadors i treballadores, d’habitatge, de mobilitat, de joves i de l’envelliment de la societat, de pensions, de dependència, de cures i treball domèstic, de projecte de vida per gent gran. De qualitat democràtica, de participació, deliberació, mobilitzacions, dret a decidir.

La voluntat d’aquesta segona ASO ha estat pensar com transformar la classe treballadora i la societat des de la centralitat del treball, de la importància que té el treball per aconseguir una societat més solidària. Com desenvolupar projectes de vida digna sustentats en el valor de la comunitat i dels béns i serveis públics.

El procés participatiu que va començar al mes de gener de 2020 s’ha vist clarament alterat per la pandèmia de la COVID-19 que ha obligat a suspendre assemblees presencials i a haver d’adaptar el calendari previst, així com el format de l’assemblea de cloenda.

Tenim la certesa que la greu crisi sanitària, econòmica i social hagués introduït algunes reflexions i alguns matisos en les propostes sorgides dels debats que no s’han pogut recollir perquè han estat celebrats en les dates prèvies a la pandèmia.

Aquesta circumstància, però, no treu validesa a les propostes sorgides del debat ni canvia l’objectiu de situar el sindicat i allò que representa al capdavant de la reivindicació d’una transició justa per a la classe treballadora i la societat des de la centralitat del treball i de la importància que aquest té per aconseguir una societat més solidària que permeti a tothom tenir projectes de vida digna.

Feu clic per veure la memòria de la 2a Assemblea sindical oberta