Tot el que has de saber sobre el permís retribuït recuperable


Foto El Govern ha aprovat una nova mesura per limitar encara més els moviments de persones a tot Espanya davant la pandèmia del coronavirus. Es tracta d'un permís retribuït recuperable que, de moment, funcionarà entre el dilluns 30 de març i el dijous 9 d’abril.

Permís retribuït recuperable

Activitats essencials segons el RDL 10/2020


EL PERMÍS RETRIBUÏT NO S'APLICARÀ EN ELS SEGÜENTS CASOS: 
 

1.1. Article 10.1 del RDL 8/2020. COMERÇOS: establiments comercials minoristes d’alimentació, begudes, productes i béns de primera necessitat; establiments farmacèutics, mèdics, òptiques, de productes ortopèdics i de productes higiènics; premsa i papereria; combustible per a l’automoció; estancs; equips tecnològics i de telecomunicacions; aliments per a animals de companyia; comerç per Internet, telefònic o correspondència, i tintoreries i bugaderies.

1.2. Article 10.4 del RDL 8/2020. RESTAURACIÓ: exclusivament serveis d’entrega de menjar a domicili.

1.3. Article 14 del RDL 8/2020. TRANSPORT: transport públic de viatgers per carretera i ferroviari, aeri i marítim (amb les limitacions de servei que estiguin establertes).

1.4. Article 16 del RDL 8/2020. TRÀNSIT DUANER.

1.5. Article 17 del RDL 8/2020. ENERGIA: subministrament d’energia elèctrica, de productes derivats del petroli i de gas natural.

1.6. Article 18 del RDL 8/2020. OPERADORS CRÍTICS i NO CRÍTICS DE SERVEIS ESSENCIALS: s’han d’assegurar els serveis essencials, que són garantits pels sectors següents: Administració que garanteix l’autoritat i la seguretat del país; sector espacial; indústria nuclear; indústria química; sector energètic; sector de l’aigua; instal·lacions d’investigació; sector de la salut; tecnologies de la informació i la comunicació; transport; alimentació, i sistema financer i tributari.

2. ACTIVITATS DE CADENA DE SUBMINISTRAMENT DE BÉNS I SERVEIS DE PRIMERA NECESSITAT: activitats de la cadena d’abastiment del mercat i de funcionament dels serveis dels centres de producció d’alimentació, begudes, alimentació animal, productes higiènics, medicaments, productes sanitaris o qualsevol altre necessari per a la protecció de la salut, inclosa la seva distribució.

3. SERVEIS A L’HOSTALERIA I LA RESTAURACIÓ: serveis per a la restauració en el servei d’entrega de menjar a domicili.

4. SERVEIS A LA CADENA DE PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ DEL SECTOR SANITARI: béns, serveis, tecnologia sanitària, material mèdic, equips de protecció, equipament sanitari i hospitalari, i qualsevol altre material necessari per als serveis sanitaris.

5. MANTENIMENT IMPRESCINDIBLE DE LA INDÚSTRIA: manteniment de la producció de subministraments, equips i materials necessaris per a les activitats essencials establertes pel reial decret llei.

6. SERVEIS DE TRANSPORT DE PERSONES I MERCADERIES PERMESES PEL DECRET D’ESTAT D’ALARMA I EL MANTENIMENT D’AQUESTES.

7. SERVEIS A CENTRES PENITENCIARIS I SEGURETAT: persones que presten serveis en institucions penitenciàries, protecció civil, salvament marítim, salvament i prevenció i extinció d’incendis, seguretat de mines i de trànsit i seguretat vial. També hi estan incloses les empreses de seguretat privada en els serveis de transport de seguretat, de resposta davant d’alarmes, de ronda o vigilància discontínua, i aquelles que s’utilitzin per garantir els serveis essencials i d’abastiment a la població.

8. SUPORT AL MANTENIMENT DE MATERIAL I EQUIPS DE LES FORCES ARMADES.

9. SERVEIS SANITARIS, A LA DEPENDÈNCIA, A LA INVESTIGACIÓ I FUNERARIS: treball en serveis i centres sanitaris; atenció a gent gran, menors, persones dependents o discapacitades; centres d’R+D+I i biotecnològics, i estabularis, així com el manteniment i el subministrament de productes per a la seva investigació vinculats a la COVID-19; serveis funeraris, i activitats connexes.

10. ATENCIÓ SANITÀRIA A ANIMALS.

11. PREMSA: punts de venda de premsa i mitjans de comunicació o agències de notícies, així com la seva impressió i distribució.

12. SECTOR FINANCER: serveis financers, bancaris, d’assegurances i d’inversió en activitats indispensables, i les activitats d’infraestructures de pagament i mercats financers.

13. EMPRESES TIC: empreses de telecomunicacions, serveis audiovisuals i serveis informàtics essencials. Xarxes i instal·lacions de suport i sectors i subsectors necessaris per al seu funcionament, especialment els imprescindibles per als serveis públics i el funcionament del teletreball dels empleats i empleades públics.

14. PROTECCIÓ DE LES DONES: serveis relacionats amb la protecció i l’atenció a les víctimes de violència masclista.

15. JUSTÍCIA: graduats o graduades socials i professionals de l’advocacia, la procuradoria, la traducció, la interpretació i la psicologia que treballin en actuacions processals no suspeses per l’estat d’alarma.

16. ASSESSORAMENT: despatxos, assessories legals, gestories administratives, graduats i graduades socials i serveis de prevenció, per a qüestions urgents.

17. NOTARIES I REGISTRES: per al compliment de serveis essencials.

18. CONTRACTES DE NETEJA, MANTENIMENT I RESIDUS: neteja, manteniment, reparació urgent, vigilància, recollida, gestió i tractament de residus perillosos i de residus sòlids urbans perillosos i no perillosos; recollida i tractament d’aigües residuals; descontaminació i gestió de residus, i transport i retirada de subproductes. També és aplicable a les entitats pertanyents al sector públic segons l’article 3 de la Llei de contractes del sector públic.

19. ATENCIÓ HUMANITÀRIA: centres d’acolliment per a persones refugiades i centres d’estada temporal d’immigrants, i entitats públiques de gestió privada subvencionades que operen en el marc de la protecció internacional i de l’atenció humanitària.

20. SECTOR DE L’AIGUA: abastiment, depuració, conducció, potabilització i sanejament.

21. SERVEIS METEOROLÒGICS: activitats indispensables per a la provisió de serveis meteorològics de predicció i observació, així com manteniment, vigilància i control de processos operatius.

22. CORREOS: recollida, admissió, transport, classificació, distribució i entrega per garantir el servei postal universal.

23. IMPORTACIÓ DE MATERIAL SANITARI: empreses d’importació i subministrament de material sanitari, concretament, logística, transport, emmagatzematge, trànsit duaner (transitaris) i les que participen als corredors sanitaris.

24. COMERÇ EN LÍNIA: distribució i entrega de productes adquirits per comerç per Internet, telèfon o correspondència.

25. ALTRES: qualsevol altra empresa que presti serveis que s’hagin considerat essencials.

 


Preguntes freqüents sobre el permís retribuït recuperable

 
Aquest permís implica que has de romandre al teu domicili sense anar a treballar. Que sigui retribuït vol dir que has de continuar cobrant el salari (tant el salari base com els complements) com si anessis a treballar. Ara bé, com que és recuperable, hauràs de treballar, en un altre moment de l’any, les hores totals que hagis descansat pel permís. El 30 de març i el 9 d’abril estan inclosos en aquest permís.

Si és impossible interrompre de manera immediata l'activitat, les persones treballadores podran treballar el dilluns 30 de març, en les tasques imprescindibles per no perjudicar la represa de l'activitat empresarial.
 
Si treballes en una activitat que NO és essencial, tens l’obligació d’agafar aquest permís. Això vol dir que l’empresa també està obligada a continuar pagant el teu salari i a pagar les quotes a la Seguretat Social, de manera que continuaràs cotitzant durant aquest període.
 
La recuperació s’ha de fer quan finalitzi l’estat d’alarma i el termini s’estén fins al 31 de desembre del 2020.

La forma de recuperació ha de ser pactada entre l’empresa i la representació legal dels treballadors i treballadores (RLT). En cas que no s’arribi a cap acord, es pot acudir al Tribunal Laboral de Catalunya per fer una conciliació o una mediació. En cas que continués sense haver-hi acord, pertoca a l’empresa comunicar la forma de recuperar aquestes hores.
 
Tant si s’arriba a un acord com si no, la forma de recuperació està subjecta a alguns límits:

- No es poden reduir els descansos mínims diaris i setmanals (12 hores entre jornades de treball i 1 dia i mig de descans per setmana de treball)..
- El preavís per a la recuperació de les hores s’ha de fer, com a mínim, amb 5 dies d’antelació.
- No es pot superar la jornada màxima anual establerta pel conveni col·lectiu.
- S’han de respectar els drets de conciliació reconeguts a la llei o al conveni.
 
Aquest permís en cap cas no s’ha d’aplicar a les persones que estiguin de baixa ni a les que tinguin el contracte de treball suspès per alguna causa legal (per exemple quan la persona estigui afectada per un ERTO de suspensió de contractes, un permís per naixement de fill o filla, o pel supòsit de risc per embaràs o lactància). Tampoc no s’aplica a les persones que poden fer la seva feina des del domicili, fent teletreball.
 
Si la teva empresa ha fet un expedient de reducció de jornada, es poden compatibilitzar totes dues mesures. És a dir, tens l’obligació d’agafar el permís, però, en aquest cas, solament pel temps diari que estiguis anant a treballar. Després hauràs de recuperar tan sols les hores que hagis deixat de treballar per l’aplicació del permís. En cap cas no s’han de recuperar les hores que estiguin afectades per l’ERTO de reducció de jornada.
 
El permís retribuït recuperable s’ha d’aplicar als dies de treball efectiu que tinguis entre el 30 de març i el 9 d’abril. Si durant aquest període tens programats alguns dies de vacances, aquests dies no tens l’obligació d’agafar el permís. El permís només és aplicable als dies de treball efectiu que marqui el teu calendari laboral.

També pots pactar amb l’empresa moure les vacances a un altre moment de l’any i agafar ara el permís retribuït recuperable.
8. Soc personal funcionari. Tinc l’obligació d’agafar el permís?  
La disposició addicional primera del RDL 10/2020 estableix que per a les persones subjectes al Reial decret legislatiu 5/2015 (o Estatut bàsic de l’empleat públic) es manté la competència del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública, així com la de les comunitats autònomes i entitats locals a l’hora de dictar instruccions i resolucions que regulin la seva prestació. Per tant, mentre aquestes instruccions no existeixin, no es podrà aplicar el permís retribuït recuperable a aquest col·lectiu.

Tens més dubtes sobre el coronavirus i com et pot afectar?

Consulta les preguntes freqüents sobre el coronavirus o contacta amb CCOO omplint aquest formulari o trucant al 933 100 000 i tindràs una resposta al més aviat possible.

30/03/2020

 

La teva privacitat és important

Utilitzem galetes (cookies) pròpies i de tercers per analitzar el web, permetre el funcionament d’un xat, donar suport i resoldre dubtes dels usuaris, personalitzar les opcions de navegació per a la nostra web i oferir la possibilitat de compartir i d’interactuar amb les xarxes socials. Mitjançant l’acceptació d’aquesta informació, se n’accepta expressament l’ús. En tot cas, es pot obtenir més informació sobre la nostra política de galetes o saber com deshabilitar-les o desactivar-les amb la informació que es mostra aquí.