Integra

Image
Capcalera Integra Intranet

Integra

Canvis en el sistema d’accés a Integra i al correu electrònic

Pots accedir a les aplicacions següents sense connectar-te a la VPN a través del botó corresponent:

Has perdut la contrasenya? Restaura-la aquí

Accés a Integra

Login Integra V2

Per motius de seguretat, s’ha restringit l’accés al portal Integra des de fora dels locals de CCOO de Catalunya. A partir del 24 de febrer de 2024 l’accés a Integra i a totes les aplicacions que en depenen, només funcionarà a través d’una xarxa privada virtual (VPN).

Si us hi voleu connectar des dels locals del sindicat podeu continuar-hi accedint tal com heu fet fins ara.

Tots els usuaris i usuàries del sistema han rebut les instruccions necessàries al seu correu electrònic corporatiu.

Si ja estàs connectat per VPN i vols accedir a Integra, fes clic aquí


Si no has rebut el correu informatiu, o tens problemes per a accedir a Integra a través de VPN, fes-nos-ho saber a l’adreça [email protected]

Accés al correu electrònic

Captura Correu Electronic Gmail

Els canvis de seguretat també afecten a la manera com accedirem al correu electrònic corporatiu.

Fins ara, l’accés a Integra i al correu electrònic (GMail) es feia amb un únic usuari i contrasenya i quan entravem al portal no ens calia tornar a posar les nostres dades d’usuari per accedir al correu.

Amb els canvis, d’ara endavant, es desvincularan els accessos a Integra i al correu electrònic. Això ens afectarà de diverses maneres:

  1. Hi entrarem des de dos llocs diferents: a Integra des de l’adreça https://integra.ccoo.cat i al correu electrònic des de https://gmail.com (com si accedissim a un compte de correu personal).
  2. Quan introduïm l’usuari al correu electrònic no en tindrem prou en afegir el nom, sinó que caldrà afegir-hi la terminació “@ccoo.cat” al final.
  3. Pel que fa referència a la contrasenya, inicialment utilitzarem la mateixa per als dos comptes però podrem canviar-la de forma independent (de fet, és una bona pràctica de seguretat).
  4. La contrasenya de les diverses aplicacions que s’utilitzen al sindicat (manteniment de l’afiliació, consulta d’empreses, portal personal, VPN, signatura digital, SIC/SIGIS…) estarà vinculada amb la que tinguem a Integra mentre que la del correu electrònic podrà ser independent.

Aquests canvis en l’accés al correu electrònic afectaran a tots els usuaris d’Integra, tant si es connecten des dels locals del sindicat com si ho fan des de l’exterior.

Si tens problemes per a accedir al correu electrònic corporatiu, fes-nos-ho saber a l’adreça [email protected]