Millores aconseguides per CCOO a les Administracions públiques des del 2019 fins el 2022

Rendiment de comptes de CCOO a les meses negociadores del conjunt de les Administracions públiques

Ara fa 4 anys del gruix de les eleccions sindicals del conjunt de treballadores i treballadors de les administracions públiques de Catalunya. Unes eleccions que es van produir en un context polític molt determinat i que va modificar de forma important la representació sindical, sobretot al sector del personal docent i del tècnic i administratiu.

Tot i això, durant aquests quatre anys les CCOO hem continuat treballant amb el mateix model sindical de confrontació quan cal, però també de negociació i acord.

Uns acords que han afectat en algunes ocasions a tot el personal de la Generalitat representat a la Mesa General, i en d’altres a totes les administracions públiques, com ha passat amb els acords estatals. Parlem d’acords que arriben a afectar, en el primer cas a més de 280.000 treballadores i a prop de 400.000 en el segon, i que ara explicarem.

Cal recordar alguns acords previs a aquelles eleccions sindicals i que han tingut efectes durant el mandat. Així, el març del 2018 vam arribar a un acord retributiu fins al 2020 ne l’àmbit estatal, juntament amb ugt i csif, amb unes parts fixes i altres variables. A Catalunya vam incrementar els salaris un 6’59% acumulat entre els tres anys (més el 0’55% per al personal sanitari, no consolidable). Aquest increment va representar la recuperació d’una part del poder de compra perdut en els anteriors vuit anys de polítiques d’austeritat extrema.

Va ser aquell un acord que es va acompanyar al setembre a Catalunya, amb un acord de CCOO i UGT per recuperar també el 100% del sou en el cas de patir una incapacitat temporal.

Les CCOO no ens vàrem conformar, sinó que vàrem continuar lluitant per recuperar les retallades i amb una convocatòria de vaga pel 12 de desembre del 2018, vam aconseguir un acord de CCOO i UGT el dia anterior, aconseguint els objectius marcats a la convocatòria:

  • Recuperació de les pagues robades el 2013 i 2014, en quatre anys o en tres anys (finalment va ser en tres anys, des del primer trimestre del 2019 i acabant l’octubre del 2021).
  • Recuperació del complement de productivitat pel personal d’administració i tècnic i pel personal laboral, al 50% el 2021 i el 100% el 2022 (finalment es va pagar el 150% el 2022, a canvi de cobrar les pagues en 3 anys).
  • Creació d’un grup de negociació de mesures socials, laborals i de flexibilitat i/o conciliació de la vida laboral i familiar.

Diu la dita popular que els grups de treball es creen per no resoldre els problemes, però aquest va anar treballant fins a l’abril del 2021, en què va portar una proposta d’acord a la Mesa General amb millores en flexibilitat horària, el gaudiment parcial dels permisos relacionats amb naixements, afegir permisos per a la reproducció assistida, absència del lloc de treball en determinades proves invasives i compactació de la reducció de jornada per conciliació. També hem acordat criteris interpretatius sobre l’horari per a consultes mèdiques, l’inici del permís per hospitalització i intervenció quirúrgica, l’equiparació de graus d’afinitat i consanguinitat també per a les famílies enllaçades, la inclusió del cònjuge o parella de fet en els permisos per conciliació, els permisos en el cas de famílies monoparentals i la disposició d’espais de cotreball a l’Administració.

A la Mesa General vam continuar treballant en paral·lel a aquest grup, i així el 24 de juliol del 2019 vam arribar a un acord dels tres sindicats, aconseguint l’extensió dels permisos i flexibilitat horària per a persones amb fills i filles amb discapacitat escolaritzats en centres ordinaris, així com garantir la mobilitat a dones afectades per violència de gènere. També vam acordar mesures per a la reincorporació després d’una malaltia greu, en aquest cas únicament amb l’acord de CCOO i UGT.

Així mateix s’ha treballat de vegades sense arribar a acords satisfactoris, com en el cas del teletreball el febrer del 2020. En aquella ocasió, CCOO vam considerar una oportunitat perduda la negociació i només vam donar el nostre consentiment per poder formar part de la comissió de seguiment amb l’objectiu de millorar l’acord, donat que els altres dos sindicats acceptaven la proposta de l’Administració. La pandèmia mundial que ens va arribar tres setmanes després va demostrar, tràgicament, que teníem raó en les nostres crítiques.

Pel que fa a la temporalitat, denunciada insistentment pel nostre sindicat, no va ser possible solucionar-la amb els acords del 2017 i 2018 amb l’Estat, entre altres motius per les resistències de les administracions. Així, vam arribar a l’acord d’estabilització del 5 de juliol del 2021. Un acord que va haver d’esperar a la tramitació parlamentària com a llei 20/2021, i que a Catalunya, la Mesa general va arribar a acords unànimes el maig del 2022 per aplicar-la. Durant els treballs per aquesta aplicació, hem desmuntat els falsos rumors que circulaven, des dels acomiadaments massius i les borses de treball que desapareixen, fins al de què els interins marxen al carrer al cap dels tres anys.

També hem treballat intensament durant les negociacions per aplicar la llei de temporalitat per tal de beneficiar el personal funcionari de carrera o laboral fix, castigat durant anys sense la possibilitat de trasllats i promoció interna. Així, el novembre del 2022 vam arribar a un acord per a la promoció interna, el concurs de trasllats i la creació de la figura de l’aprovat sense plaça a la Generalitat de Catalunya, que avui dia es troba en suspens per uns mesos, per la decisió dels grups parlamentaris de tramitar-lo com a projecte de llei.

Algunes millores aconseguides durant aquests anys han tingut una gènesi estranya, com amb l’acord de l’octubre del 2022, de permís per dol gestacional i flexibilitat horària per menstruació dolorosa i climateri.

Pel que fa a les nostres retribucions, tant el 2021 com al 2022 es van incrementar sense acord sindical. Això ens va portar a mobilitzacions en solitari de CCOO a tot l’Estat el novembre del 2021 i el 14 de juliol de 2022 al Congrés dels diputats i diputades, que ens va conduir, l’octubre del 2022 a l’Acord Marc per una administració del segle XXI, amb un increment salarial del 9’80% entre 2022 i 2024 i altres importants mesures com les 35 hores, la jubilació parcial anticipada, la classificació professional, etc. Un acord que hem d’aplicar a Catalunya, tal com exigim CCOO i com ha acceptat negociar el Govern de la Generalitat.

Com podem veure, durant aquests anys, el sindicalisme útil de CCOO ha treballat per transformar els vots de les nostres companyes i companys en millores laborals reals per al conjunt de les treballadores i treballadors de les administracions públiques.