La força del sindicat

La força del sindicat

1.- L’afiliació

L’afiliació és la força i la base del sindicat. 

Fa més de 50 anys, des de l’any 1964, treballadors i treballadores van fundar en diversos sectors del treball i poblacions de Catalunya les primeres Comissions Obreres per lluitar per la millora de les condicions de vida i de treball.

Avui, aquelles Comissions Obreres s’han convertit en el primer sindicat del nostre país.

El sindicat de CCOO de Catalunya el formem més de 145.000 persones afiliades.

2.- Representació

Les eleccions sindicals a l’ensenyament públic

Les primeres eleccions sindicals en democràcia del conjunt de les persones treballadores van ser l’any 1977; ara bé, a l’ensenyament públic no van arribar fins a l’any 1987, pel fet de ser funcionariat.

Des d’aleshores aquestes eleccions tenen lloc cada quatre anys i determinen, per una banda, les persones delegades i, per una altra, el percentatge de representativitat de cada sindicat.

La representativitat de cada sindicat determina la composició de les juntes de personal i de les meses de negociació.

Juntes de personal

Les juntes de personal són com el nostre “comitè d’empresa”. Les persones que en formen part són escollides a les eleccions sindicals. La seva funció és la de representació davant de l’Administració; la negociació s’estableix en les meses de negociació, que es conformen en funció de la representativitat sorgida de les eleccions sindicals.

El 12 de març de 2019 es van celebrar les últimes eleccions, en què van ser escollides 348 persones delegades, repartides entre els 10 Serveis Territorials, segons els vots obtinguts per cada organització sindical, per a representar a més de 80.000 docents de Catalunya.

Meses de negociació (on es signen Acords per a la millora de les condicions laborals)

 • Mesa de negociació sectorial del Departament d’Educació
  En aquesta mesa es negocien tots els aspectes que afecten les condicions laborals del professorat, del personal de suport docent i dels serveis educatius.

  A partir dels resultats electorals globals de tot Catalunya, i segons la llei, tenen representació a la mesa les organitzacions sindicals amb més d’un 10% dels vots emesos.

  La mesa està formada per 15 representants de les organitzacions sindicals (proporcionalment als vots obtinguts) i 15 representants de l’Administració.
 • Mesa general de la funció pública de Catalunya
  En aquesta mesa es negocien els aspectes que afecten el conjunt de tot el funcionariat de Catalunya.

  A partir dels resultats electorals en cada àmbit de la funció pública (ensenyament, sanitat, personal d’administració i serveis de diferents departaments de la Generalitat de Catalunya), es constitueix la Mesa General de la Funció Pública.

Comitè de Seguretat i Salut laboral

Òrgan paritari i col·legiat de consulta i participació en matèria de prevenció de riscos laborals. Les persones delegades de prevenció són les  representants dels treballadors i treballadores amb funcions específiques en matèria de riscos en el treball.

3.-  Les funcions del sindicat

La Federació d’Educació de CCOO és l’instrument que ens permet intervenir de forma organitzada i contínua en:

 • La defensa i la millora dels nostres drets laborals i socials.
  • La negociació col·lectiva de les condicions de treball.
  • La resolució de problemes concrets.
  • L’assessorament en relació amb les condicions laborals i professionals. 
  • La formació permanent.
  • L’elaboració d’alternatives educatives.
 • El model sindical de les CCOO es basa en:
  • Elaborar propostes per millorar les condicions laborals i professionals.
  • Lluitar i mobilitzar-se per aconseguir-les.
  • Negociar i aconseguir acords que donin sentit, eficàcia i utilitat a l’acció sindical.